မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် မူလဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြုအင်အား

final

မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့

စဉ် အမည်ရာထူး/ဌာန တာဝန်
၁။ဒေါက်တာအောင်ဝင်း ပါမောက္ခချုပ် ဥက္ကဌ
၂။ဒေါက်တာအေးအေးကို ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ
၃။ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များအားလုံးအဖွဲ့ဝင်
၄။ဦးအောင်မြင့်ဌာနမှူး(သင်တန်းရေးရာ)အဖွဲ့ဝင်
၅။ဒေါက်တာအောင်ခင်ဝင်း ကထိက၊မြန်မာစာ အဖွဲ့ဝင် (ဆရာများသမဂ္ဂ)
၆။ဒေါက်တာရန်မျိုးနိုင်ကထိက၊သတ္တဗေဒ အဖွဲ့ဝင် (ဆရာများသမဂ္ဂ)
၇။မောင်အာကာကျော် ၃-ရပအဖွဲ့ဝင်(ကျောင်းသားသမဂ္ဂ)
၈။ဦးထွန်းနိုင်ဇော်ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) အတွင်းရေးမှူး
၉။ဒေါ်နန်ဘောက် ဌာနခွဲစုမှူး(စီမံ)၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
စဉ်
အကြောင်းအရာအရာထမ်း အမူထမ်းနေ့စားလရှင်းစုစုပေါင်း
၁။

စီမံခန့်ခွဲရေး

၂၃၁၉၇၂၂၁
၂။

ဆရာ၊ဆရာမ

၂၅၉၂၈-၂၈၇
၃။
သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု

-၄၀-၄၀
စုစုပေါင်း၂၈၁၂၆၆၅၄၈
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ဌာန
မှတ်ချက်
၁။ဒေါက်တာအောင်ဝင်း
ပါမောက္ခချုပ်
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၂။ဒေါက်တာအေးအေးကို
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၃။ဦးအောင်မြင့်
ဌာနမှူး (သင်တန်းရေးရာ)
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၄။ဦးထွန်းနိုင်ဇော်
ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၅။ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်
ဌာနခွဲမှူး(ဘဏ္ဍာ)
ဘဏ္ဍာရေးရာ
၆။ဦးစိုးလင်း
အင်ဂျင်နီယာမှူး
အင်ဂျင်နီယာဌာန
၇။ဒေါ်ဟောင်းနော
မော်ကွန်းထိန်း
ကျောင်းသားရေးရာဌာန
၈။ဒေါ်တင်လှအုန်း
မော်ကွန်းထိန်း
စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန
၉။ဒေါ်သန်းသန်းထွေးစာကြည့်တိုက်မှူးစာကြည့်တိုက်
၁၀။ဒေါ်နန်ဘောက်
ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)
ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန
၁၁။ဦးမြင့်ဇော်ထွန်းဌာနခွဲမှူး(စီမံ)အဝေးသင်ဌာန
၁၂။ဦးစောမက်အာသာ
အားကစားအရာရှိ
အားကစားဌာန
၁၃။ဒေါ်ကော့မိုင်
လ/ထ စနစ်မန်နေဂျာ
ကွန်ပျူတာဌာန
၁၄။ဒေါ်နွယ်နီချိုထွန်း
လ/ထ စာကြည့်တိုက်မှူး
စာကြည့်တိုက်
၁၅။ဒေါ်ထုအောန်
ဌာနစုမှူးဘဏ္ဍာရေးရာ
၁၆။ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း
ဌာနစုမှူး
ဘဏ္ဍာရေးရာ
၁၇။ဒေါ်ခင်မာလွင်
လ/ထ မော်ကွန်းထိန်း
ကျောင်းသားရေးရာဌာန
၁၈။ဒေါ်ခင်မျိုးဆွေ
ဌာနစုမှူး(ဘဏ္ဍာ)ဘဏ္ဍာရေးရာ
၁၉။ဦးသီဟကျော်
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဌာန
၂၀။ဦးချမ်းသာ
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဌာန
၂၁။ဒေါ်သက်သက်ခိုင်
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဌာန
၂၂။ဒေါ်ခင်မျိုးထွန်းလ/ထ မော်ကွန်းထိန်းစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန
၂၃။ဒေါ်စန်းမြင့်ဌာနစုမှူးအဝေးသင်ဌာန
စဉ် ဌာန အမည် ရာထူး မှတ်ချက်
၁။မြန်မာစာဌာန
ဒေါက်တာစန္ဒာလွင်
ပါမောက္ခ
၂။အင်္ဂလိပ်စာဌာန
ဒေါက်တာမွန်မွန်ဝေပါမောက္ခ
၃။ပထဝီဝင်ဌာန
ဒေါက်တာဂျာခမ်
ပါမောက္ခ
၄။သမိုင်းဌာန
ဒေါက်တာအမ်ရွယ်နောင်း
ပါမောက္ခ
၅။ဒဿနိကဗေဒဌာန
ဒေါက်တာချိုချိုတင့်
ပါမောက္ခ
၆။စိတ်ပညာဌာန
ဒေါက်တာထွန်းအောင်
ပါမောက္ခ
၇။ဥပဒေပညာဌာန
ဒေါက်တာနန်းသက်မွန်
ပါမောက္ခ
၈။အရှေ့တိုင်းပညာဌာန
ဒေါက်တာခင်လေးဆွေ
ပါမောက္ခ
၉။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပညာဌာန
၁၀။စီပွားရေးပညာဌာန
ဒေါ်နှင်းနှင်းနွယ်
ကထိက
၁၁။ဓာတုဗေဒဌာန
ဒေါက်တာနီနီအောင်
ပါမောက္ခ
၁၂။ရူပဗေဒဌာန
ဒေါက်တာမြမြ
ပါမောက္ခ
၁၃။သင်္ချာဌာန
ဒေါက်တာဝင်းစိန်
ပါမောက္ခ
၁၄။သတ္တဗေဒဌာန
ဒေါက်တာခင်မောင်ဦး
ပါမောက္ခ
၁၅။ရုက္ခဗေဒဌာန
ဒေါက်တာခင်ဝင်းနိုင်
ပါမောက္ခ
၁၆။ဘူမိဗေဒဌာန
ဒေါက်တာမြင့်ဦး
ပါမောက္ခ
စဉ် အမည်ပါမောက္ခတွဲဖက်ပါမောက္ခ ကထိကလ/ထ ကထိက နည်းပြ/ သရုပ်ပြစုစုပေါင်း
မြန်မာစာ
၁၇
အင်္ဂလိပ်
၁၈၁၀၃၄
ပထဝီဝင်
၁၁၂၀
သမိုင်း
၁၀၁၉
ဒဿနိကဗေဒ
၁၁
စိတ်ပညာ
၁၂
ဥပဒေပညာ
၁၂၂၆
အရှေ့တိုင်းပညာ
-
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပညာ
------
၁၀ဓာတုဗေဒ
၁၀၁၂၃၁
၁၁ရူပဗေဒ
၂၇
၁၂သင်္ချာ
၁၂၂၈
၁၃သတ္တဗေဒ
၁၀၁၉
၁၄ရုက္ခဗေဒ
၁၉
၁၅ဘူမိဗေဒ
၁၅
၁၆စီးပွားရေးပညာ ---
စုစုပေါင်း၂၇၄၆၁၂၅၆၁၂၈၂၈၇
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.