ရုက္ခဗေဒဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

မြစ်ကြီးနားကေ‌ာလိပ်၊ ရုက္ခဗေဒဌာနသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ ရုက္ခဗေဒဌာနသည် သံလွင်ဆောင် (၃) တွင်တည်ရှိပါသည်။ ရုက္ခဗေဒဌာန မှ ဆရာ/ဆရာမ နှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ရုံးခန်းများကို သံလွင်ဆောင် (၃) ၏ ‌အောက်ဆုံးထပ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ စာသင်ခန်းများအားလုံးသည် ဒုတိယထပ်တွင်တည်ရှိပြီး လက် တွေ့ခန်းများအားလုံးသည် တတိယထပ်တွင်တည်ရှိပါသည်။

ရုက္ခဗေဒဌာနတွင် သင်ကြား‌ရေး ဆရာ/ဆရာမဝန်ထမ်း (၂၁) ဦးနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်း (၄) ဦးရှိပြီး၊ သိပ္ပံဘွဲ့၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ နှင့် မဟာသု‌တေသနဘွဲ့များကိုသင်ကြားပို့ချ‌ပေး‌နေပါသည်။

သိပ္ပံဘွဲ့၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ တက်‌ရောက်နေသူများအတွက်

 • ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရအပင်များကိုအုပ်စုခွဲခြားခြင်းပညာရပ်
 • ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရပ်
 • အပင်မျိုးခွဲပညာရပ်
 • အပင်စိုက်ပျိုး‌ရေးပညာ
 • ‌ဆေးဖက်ဝင်ပင်များကို‌လေ့လာ‌သောပညာရပ်
 • ဆဲလ်များကို‌လေ့လာ‌သောဇီဝ‌ဗေဒဘာသာရပ်
 • မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာလေ့လာ‌သောပညာရပ်
 • အဏုဇီဝ‌ဘာသာရပ်
 • အပင်၏သ‌န္ဓေသား‌လောင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်
 • မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ‌မော်လီကျူးများကို‌လေ့လာ‌သောဘာသာရပ်
 • အပင်၏ဇီဝကမ္မ‌ဗေဒဘာသာရပ်
 • ဇီဝီဓာတုဗေဒဘာသာရပ်
 • အပင်မျိုးခွဲများလေ့လာ‌သောပညာရပ်
 • စက်ရုံတွင်အသုံးပြု‌သော အဏုဇီဝဗေဒနှင့်‌ ဆေးဝါးဗေဒများကို‌လေ့လာ‌သောပညာရပ်

>>Read more
12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

essay writer service

 • အပင်နှင့်ပတ်သက်‌သော သိပ္ပံပညာရပ်၏ အ‌ခြေခံများကိုသင်ကြား‌ပေးနိုင်ခြင်း။
 • ရုက္ခ‌ဗေဒဘာသာရပ်၏ဘာသာရပ်ခွဲများဖြစ်‌သောမျိုးခွဲပညာ၊ အပင်ခန္တာ‌ဗေဒ၊ အဏုဇီဝ‌ဗေဒ၊ မှိုပညာ၊ ‌ဆေးဝါး‌ဗေဒ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်‌သေ‌ာသု‌တေသနများပြုလုပ်‌ပေးနိုင်ခြင်း။
 • မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ‌မြောက်ဖျားပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိ‌နေပြီးသဘာဝအရင်းအမြစ်များ တည်ရှိရာ အငး်‌တော်ကြီး၊ စိန်လုံ၊ ဟူး‌ကောင်း‌တောင်ကြားနှင့် ‌မြောက်ဖျားပိုင်းရှိ ‌တောင်စဉ်‌တောင်တန်းများလည်း တည်ရှိပါ‌သော‌ကြောင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် သု‌တေသနများ project များကို plant community နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အ‌ခြေခံ၍ပြုလုပ်‌ဆောင်ရွက်‌ပေးနိုငြ်ခင်း။

      မျှော်မှန်းချက်

 • လက်ရှိအချိန်တွင် ‌လေးနှစ်သင်တန်းဖြင့်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် ဘွဲ့အပ်နှင်းနိုင်ခြင်း။
 • ဘွဲ့လွန်၊ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာအ‌ထောက်အပံ့များအဖြစ် ဓါတ်ခွဲခန်းသု‌တေသနများ နှင့် ပြင်ပတွင်ကွင်းဆင်း‌လေ့လာမှုများကို‌ဆောင်ရွက်‌ပေးနိုင်ခြင်း။
 • အပင်နှင့်ပတ်သက်‌သော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များဖြစ်‌သော အပင်ဇီဝကမ္မ‌ဗေဒ၊ ‌ဂေဟဗေဒ၊ အဏုဇီဝဗေဒနှင့် မှိုပညာရပ်များကိုကူညီ‌ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း။

ရုက္ခဗေဒဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာခင်ဝင်းနိုင်
ရုက္ခဗေဒဌာန၏ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
12

Phone : 09-97929751

Email :

ပညာအရည်အချင်း
 • B.Sc, Pathein Degree Collage (1981)
 • B.Sc (Hons:), Yangon University (1982)
 • M.Sc, Yangon University (1989)
 • PhD, Mandalay University (2011)
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ
 • 2018: Survey of plants Kingdom I & II
 • 2018: Plant Cytology and Anatomy
 • 2018: Biochemistry
 • 2018: Advanced Pharmacognosy
 • 2019: Advanced Genetics 
 • 2019: Biostatistics
 • 2019: Ethnobotany
 • 2019: Plant Biochemistry & Physiology
စဉ်အမည်ရာထူးတာဝန်
ဒေါက်တာခင်ဝင်းနိုင် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးဥက္ကဌ
ဒေါက်တာစိမ်းညို့ညို့ကို ပါမောက္ခဒုဥက္ကဌ
ဒေါ်သန်းသန်းအေကထိကအဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ခင်အေးဝင်း ကထိကအဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်လနန်ကော့ဂျာဘူ လ/ထ ကထိကအဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်မေသဇင်အောင် လ/ထ ကထိကအဖွဲ့ဝင်

ဒေါက်တာလွမ်းစိုင်း သရုပ်ပြအဖွဲ့ဝင်
ဒေါက်တာစန္ဒာထွန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခအတွင်းရေးမှူး
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း

ဒေါက်တာခင်ဝင်းနိုင် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးB.Sc, Pathein Degree Collage (1981)
B.Sc (Hons:), Yangon University (1982)
M.Sc, Yangon University (1989)
PhD, Mandalay University (2011)

ဒေါက်တာစိမ်းညို့ညို့ကို ပါမောက္ခB.Sc (Q), University of Yangon (1991)
M.Sc, University of Yangon (1995)
Ph.D, Zhejiang University, Hangzhous, P.R.China (2007)

ဒေါက်တာစိုးစိုးဝင်း တွဲဖက်ပါမောက္ခB.Sc, Mandalay University (1984)
B.Sc (Hons:), Mandalay University (1985)
M.Sc, Mandalay University (1995)
PhD, Mandalay University (2011)

ဒေါက်တာစန္ဒာထွန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခB.Sc, Mandalay University (1982)
B.Sc (Hons:), Mandalay University (1983)
M.Sc, Mandalay University (1996)
PhD, Mandalay University (2009)

ဒေါက်တာမိုးဆွေ တွဲဖက်ပါမောက္ခB.Sc (Hons:), Monywa University (1997)
M.Sc, Monywa University (1998)
PhD, Yangon University (2009)

ဒေါက်တာခေါ်န်စင် တွဲဖက်ပါမောက္ခB.Sc, Mandalay University (1996)
M.Sc, Mandalay University (1997)
PhD, Mandalay University (2015)

ဒေါက်တာဖြူဖြူဦး ကထိကB.Sc (Hons:), Mandalay University (1994)
M.Sc, Yangon University (1997)
PhD, Mandalay University (2010)

ဒေါ်သန်းသန်းအေး ကထိကB.Sc (Hons:), Yangon University (1993)
M.Sc, Yangon University (1997)

ဒေါက်တာသီတာအေး ကထိကB.Sc (Q), Mandalay University (1999)
M.Sc, Myitkyina University (2004)
M.Res, Myitkyina University (2005)
PhD, Mandalay University (201
၁၀ဒေါက်တာခင်မင်းမင်းသွယ် ကထိကB.Sc (Q), Myitkyina University (2001)
M.Sc, Myitkyina University (2004)
M.Res, Myitkyina University (2005)
PhD, Mandalay University (2013)
၁၁
ဒေါ်ခင်အေးဝင်း ကထိကB.Sc (Q), Myitkyina University (1997)
M.Sc, Myitkyina University (2003)
M.Res, Mandalay University (2004
၁၂
ဒေါ်လနန်ကော့ဂျာဘူ လ/ထ ကထိကB.Sc (Hons:), Myitkyina University (2004)
M.Sc, Myitkyina University (2007)
M.Res, Myitkyina University (2009)
၁၃
ဒေါ်ဒီပါမြင့် လ/ထ ကထိကB.Sc (Q),Myitkyina University (2003)
M.Sc, Myitkyina University (2007)
၁၄
ဒေါ်ပိုးပိုးလှိုင်လ/ထ ကထိကB.Sc (Hons:), Myitkyina University (2009)
M.Sc, Myitkyina University (2012)
၁၅ဒေါ်မေသဇင်အောင်လ/ထ ကထိကB.Sc (Hons:), Yadanabon University (2008)
M.Sc, Yadanabon University (2010)
M.Res, Yadanabon University (2011)
၁၆
ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးခိုင်လ/ထ ကထိကB.Sc (Hons:), Yadanabon University (2008)
M.Sc, Yadanabon University (2010)
M.Res, Yadanabon University (2011)
၁၇
ဒေါ်ခင်မာမြင့်လ/ထ ကထိကB.Sc (Q),Myitkyina University (2002)
M.Sc, Myitkyina University (2006)
၁၈
ဒေါ်မြသန္တာကျော်လ/ထ ကထိကB.Sc (Q), Myitkyina University (2008)
M.Sc, Myitkyina University (2012)
၁၉
ဦးကျော်ငြိမ်းလ/ထ ကထိကB.Sc (Hons:), Myitkyina University (2004)
M.Sc, Mandalay University (2007)
M.Res, Mandalay University (2009)
၂၀
ဒေါ်မိုးမြင့်သွယ်လ/ထ ကထိကB.Sc (Hons:), Taungoo University (2011)
M.Sc, Taungoo University (2014)
၂၁ဒေါက်တာလွမ်းစိုင်းသရုပ်ပြB.Sc (Hons:), M.Sc, M.Res, Mandalay University
M.Sc, Japan (2010), PhD, Japan (2015)
Dr. Seine Nyoe Nyoe Ko
Dr. Seine Nyoe Nyoe Ko Professor View Profile
Dr. Soe Soe Win
Dr. Soe Soe Win Associate Professor View Profile
Dr. Sandar Htun
Dr. Sandar Htun Associate Professor View Profile
Dr. Moe Swe
Dr. Moe Swe Associate Professor View Profile
Dr. Hkawn Tsin
Dr. Hkawn Tsin Associate Professor View Profile
Dr. Phyu Phyu Oo
Dr. Phyu Phyu Oo Lecturer View Profile
Daw Than Than Aye
Daw Than Than Aye Lecturer View Profile
Dr. Thidar Aye
Dr. Thidar Aye Lecturer View Profile
Dr. Khin Min Min Thwe
Dr. Khin Min Min Thwe Lecturer View Profile
Daw Khin Aye Win
Daw Khin Aye Win Lecturer View Profile
Daw Lanan Kaw Ja Bu
Daw Lanan Kaw Ja Bu Assistant Lecturer View Profile
Daw Depar Myint
Daw Depar Myint Assistant Lecturer View Profile
Daw Poe Poe Hlaing
Daw Poe Poe Hlaing Assistant Lecturer View Profile
Daw May Thazin Aung
Daw May Thazin Aung Assistant Lecturer View Profile
Daw Phyo Phyo Khaing
Daw Phyo Phyo Khaing Assistant Lecturer View Profile
Daw Khin Mar Myint
Daw Khin Mar Myint Assistant Lecturer View Profile
Daw Mya Thandar Kyaw
Daw Mya Thandar Kyaw Assistant Lecturer View Profile
U Kyaw Nyein
U Kyaw Nyein Assistant Lecturer View Profile
Daw Moe Myint Thwe
Daw Moe Myint Thwe Assistant Lecturer View Profile
Dr. Lum Tsai
Dr. Lum Tsai Demonstrator View Profile
SR NOTITLEAUTHORABSTRACT
1TAXONOMIC STUDY ON SOME ANGIOSPERMS IN INHKAI BUMDr. Khin Win NaingThe taxonomic study on some angiosperms from Inhkai Bum of Myitkyina Township, has undertaken. The study area is situated between Northern Latitude 25° 23´ and East Longitude 97° 30´. All the species were collected during the year from May, 2014 to May, 2016. The 245 species belonging to 186 genera and 89family were included. Among them, 180 species belong to 139 genera of 60 families are angiosperms, 18 species belong to 16 genera of 12 families are fern and ferns allies, 23 species belong to 19 genera of 18 families are medicinal plants and 23 species belong to 19 genera of 18 families are medicinal plants and 23 species belong to 13 genera are wild orchids. In this research paper, 37 plant species, other 9 medicinal plants and 18 fern and ferns allies were described with their names, families and the outstanding features with colorful photograph.
2STUDY ON SOME MEDICINAL PLANTS IN WAING MAW TOWNSHIPDr Soe Soe Win In this project paper, some medicinal plants found in Waingmaw Township in Kachin State were collected from March 2016 to March 2018. In the present work, 36 species belong to 32 genera of 14 families were identified and described the outstanding features with photographs. 9 species belong to Acanthaceae, 2 species belong to Zingiberaceae, 2 species of belong to Fabaceae, 2 species belong to Apocynaceae, 2 species belong to Rutaceae, and only one species in Sterculiaceae, Primulaceae, Chloranthaceae, Meliaceae, Costaceae, Apiaceae, Colchicaceae, Rubiaeae, Saururaceae, Piperaceae, Polygonaceae and Rhamnaceae have been repored for the flowering period, distribution, part used, propagation methods, flok uses, literature uses, of these medicinal plants.
3EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZERS ON YIELD OF RAPESEEDDr Thida AyeOilseeds of rape are are essential for the local people. It is one of the most essential crops in Kachin State. The plot experiment was conducted during the winter season September 2015 to Jannuary 2016, at Myitkyina University campus. the experiment was conducted 2 fertilizers treatments in a Randomized Complete Block Design (RCB) with 5 replications. The effect of inorganic fertilizer of Armo and orgaic algal biofertilizer of Nostoc on the growth and yield of rapeseed were described. The results showed that growth and yield component characters of rapeseed in 3 gl -1 of Aroma were better than the control.
SR NOTITLEAUTHORABSTRACT
1SPECIES COMPOSITION OF ROAD-SIDE PLANTS IN URBAN AREA OF MYITKYINA TOWNSHIPDr. Moe SweA study of species composition of roadside plants in urban area of Myitkyina will be undertaken in 2018 to 2020. In this study, a representative sample site (One Quarter) will be selected according to the preliminary survey. All the species of roadsides will be collected and prepared for herbarium species. Environmental data to overall spectrum of species diversity will be collected. The aim of the study was to assess the species diversity and to do inventory list of species in urban area
2EDIBLE ALGAE ( NOSTOCHOPSIS LOBATUS WOOD EM. GEITTER) FOUND IN WAIMAW TOWNSHIP, KACHIN STATEHkawn TsinEdible algae Nostochopsis lobatus was collected from Nantmyint stream, Waimaw Towship, Kachin State. This algae was growing during October to April. The water temperature of study stie varied ranging from 18°C to 35°C and the pH values of water were 7.0 to 7.1. The water quality was clean and purity. The colonial size was found to be 0.5 to 2.0 cm in diameter while young, adult colonies were 10.0 to 15.0 cm in diameter. In this paper showed the morphological (EDXRF), protein analysis and nutritional value were reported.
3ISOLATION OF BACTERIA STRAINS FROM ROOT NODULES OF PHASEOLUS VULGARIS L. (BO-SA-PE) AND THEIR EFFECTS ON GROWTH AND DEVELOPMENTDr. Phyu Phyu Oo Soil and plant samples were collected from Pa-ma-tee Quarter, Myitkyina Township, Kachin State. Isolation of bacteria, Rhizobium , from root nodules of Phaseolus vulgaris L. (Bo-sa-pe) had been undertaken using YMA as basal medium. Isolated Rhizobium five strains (p 1, p 2, p 3, p 4, p 5) were observed and their morphological, culture characteristics and some biochemical tests were investigated. Besides, the tolerance of different pH, NaCl %and CaCO 3 % effects on 5 selected strains were undertaken to study the environmental stress. Finally, five strain (p 1, p 2, p 3, p 4, p 5) were effect on Phaseolus vulgaris L. (Bo-sa-pe) in pot culture.
Sr No Candidate Title Supervisor
စာသင်နှစ်စုစုပေါင်း
ပထမနှစ် ၅၄
ဒုတိယနှစ် ၄၆
တတိယနှစ် ၄၆
စတုတ္ထနှစ် ၄၉
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၁
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၃
မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း
မဟာသိပ္ပံပထမနှစ် ၁၁
မဟာသိပ္ပံဒုတိယနှစ်
စာသင်နှစ်စုစုပေါင်း
ပထမနှစ် ၅၄
ဒုတိယနှစ် ၄၆
တတိယနှစ် ၄၆
စတုတ္ထနှစ် ၄၉
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၁
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၃
မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း
မဟာသိပ္ပံပထမနှစ် ၁၁
မဟာသိပ္ပံဒုတိယနှစ်

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် အချိန်ဇယား

First Year BSc
Module No.Name of ModuleCredit pointsHours per Week 
LecturePractical/Tutorial
M 1001Myanmar322
Eng 1001English322
BotPlant Biology432
Elective 1*322
Elective 2*322
AM 1001Aspects of Myanmar 322
Total191312
Total Credit –19 points; Total hours – 25
Foundation Courses
M 1001Myanmar
Eng 1001English
Core Course
Bot 1101Plant Biology
Elective Courses
Zool 1101Organization and Variety of life
Chem 1001General Chemistry 1
Geol 1001General Geology 1
Geol 1001Elements of Physical Geography
AM 1001Aspects of Myanmar
*A student can choose any tow elective courses offered from the Department of Zoology, Chemistry, Geology and Geography to fulfill a total of 19 credit points.
Elective Course for Other Specialization
Bot 1001Varieties of Plants and their Relatives
Read more
Module No.Name of ModuleCredit pointsHours per Week  
LecturePractical/Tutorial
M 1002Myanmar322
Eng 1002English322
Bot 1102Basic Concepts of Applied Botany432
Elective 1*322
Elective 2*322
AM 1001Aspects of Myanmar 322
Total191312
Total Credit –19 points; Total hours – 25
Foundation Courses
M 1001Myanmar
Eng 1002English
Core Course
Bot 1102Basic Concept of Applied Botany
Elective Courses
Zool 1102Life Processes and Fossils
Chem 1002General Chemistry II
Geol 1003General Geology II
Geol 1002Elements of Climatology
AM 1002Aspects of Myanmar
*A student can choose any tow elective courses offered from the Department of Zoology, Chemistry, Geology and Geography to fulfill a total of 19 credit points.
Elective Course for Other Specialization
Bot 1002Importance of Plants
Read more

Second Year BSc
Module No.Name of ModuleCredit pointsHours per Week  
LecturePractical/Tutorial
Eng 2001English 322
Bot 2101Survey of Plant Kingdom I432
Bot 2102Angiosperms I432
Bot 2103Genetics432
Elective I*322
Elective 2*322
Total 211512
Total Credit –21 points; Total hours – 27
Foundation Courses
Eng 2001English
Core Course
Bot 2101Survey of Plant Kingdom I
Bot 2102Angiosperms I
Bot 2102Genetics
Elective Courses
Bot 2104Ecology
Bot 2105Introduction to Evolution
Zool 2001Invertebrate Zoology
Chem 2001Organic Chemistry I
*A student can choose any tow elective courses offered from the Department of Botany, Zoology and Chemistry to fulfill a total of 21 credit points.
Elective Course for Other Specialization
Bot 2001Plant Taxonomy I
Read more
Module No.Name of ModuleCredit pointsHours per Week  
LecturePractical/Tutorial
Eng 2002English 322
Bot 2106Survey of Plant Kingdom II432
Bot 2107Angiosperms II432
Bot 2108Cytogenetics432
Elective I*322
Elective 2*322
Total 211512
Total Credit –21 points; Total hours – 27
Foundation Courses
Eng 2002English
Core Course
Bot 2106Survey of Plant Kingdom II
Bot 2107Angiosperms II
Bot 2108Cytogenetics
Elective Courses
Bot 2109Horticulture
Bot 2110Plant Pathology
Zool 2002 Vertebrate Zoology
Chem 2002Organic Chemistry II
*A student can choose any tow elective courses offered from the Department of Botany, Zoology and Chemistry to fulfill a total of 21 credit points.
Elective Course for Other Specialization
Bot 2002 Plant Taxonomy II
Read more

Third Year BSc / First Year BSc Honours
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per Week 
LecturePractical / Tutorial
Eng 3001English322
Bot 3101/3201Medicinal Plants432
Bot 3102/3202Plant Cytology and Anatomy432
Bot 3103/3203Plant Physiology I432
Bot 3104/3204Environmental Biology432
Elective*322
Total221612
Total Credit-22 points; Total hours-28
Foundation Course
Eng 3001English
Core Courses
Bot 3101/3201Medicinal Plants
Bot 3102/3202Plants Cytology and Anatomy
Bot 3103/3203Plant Physiology I
Bot 3104/3204Environmental Biology
Elective Courses
Bot 3105/3205Floristics and Herbarium Techniques
Bot 3106/3206Weed Science
Zool 3001Insects of Agricultural Importance
Chem 3001 Organic Chemistry III
*A Student can choose any one elective course offered from the Department of Botany, Zoology and Chemistry to fulfill a total of 22 credit points.
Elective Course for Other Specialization
Bot 3001Plant Ecology
Read more
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per Week 
LecturePractical / Tutorial
Eng 3002English322
Bot 3107/3207Cell Biology432
Bot 3108/3208Advanced Genetics432
Bot 3109/3209Plant Physiology II432
Bot 3110/3210Applied Ecology432
Elective*322
Total221612
Total Credit-22 points; Total hours-28
Foundation Course
Eng 3002English
Core Courses
Bot 3107/3207Cell Biology
Bot 3108/3208Advance Genetics
Bot 3109/3209Plant Physiology II
Bot 3110/3210Applied Ecology
Elective Courses
Bot 3111/3211Biochemistry I
Bot 3112/3212Plant Geography
Zool 3002Insect Toxicology
Chem 3002 Organic Chemistry IV
*A Student can choose any one elective course offered from the Department of Botany, Zoology and Chemistry to fulfill a total of 22 credit points.
Elective Course for Other Specialization
Bot 3002Plant Pathology
Read more

Fourth Year BSc / Second Year BSc Honours
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per Week 
LecturePractical / Tutorial
Eng 4001English322
Bot 4101/4201Plant Systematics432
Bot 4102/4202Pharmacognosy432
Bot 4103/4203Microbiology432
Bot 4104/4204Plant Tissue Culture432
Elective*322
Total221612
Total Credit-22 points; Total hours-28
Foundation Course
Eng 4001English
Core Courses
Bot 4101/4201Plant Systematics
Bot 4102/4202Pharmacognosy
Bot 4103/4203Microbiology
Bot 4104/4204Plant Tissue Culture
Elective Courses
Bot 4105/4205Research Methodology
Bot 4106/4206Mineral Nutrition of Plant
*A Student can choose any one elective course offered by the Department of Botany, to fulfill a total of 22 credits.
Read more
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per Week 
LecturePractical / Tutorial
Eng 4002English322
Bot 4107/4207Biochemistry II432
Bot 4108/4208Plant Biotechnology432
Bot 4109/4209Applied Microbiology432
Bot 4110/4210Biodiversity and Conservation432
Elective*322
Total221612
Total Credit-22 points; Total hours-28
Foundation Course
Eng 4002English
Core Courses
Bot 4107/4207Biochemistry II
Bot 4108/4208Plant Biotechnology
Bot 4109/4209Applied Microbiology
Bot 4110/4210Biodiversity and Conservation
Elective Courses
Bot 4111/4211Molecular Biology
Bot 4112/4212Biostatistics I
*A Student can choose any one elective course offered by the Department of Botany, to fulfill a total of 22 credits.
Note : Project paper must be submitted by each group not more than 10 students in Fourth Year Second Semester. Group paper presentation must be included.
Read more

Third Year BSc Honours/ MSc Qualifying
Module No.Name of ModuleCredit pointsHours per Week 
LecturePractical/Tutorial
Bot 5201Industrial Microbiology432
Bot 5202Advanced Plant Physiology I432
Bot 5203Advanced Pharmacognosy432
Bot 5204Molecular Genetics432
Bot 5205Ethnobotany432
Bot 5206Evolution432
Total241812
Total Credit –24 points; Total hours – 30
Read more
Module No.Name of ModuleCredit pointsHours per Week 
LecturePractical/Tutorial
Bot 5207Microbial Biotechnology432
Bot 5208Advanced Plant Physiology II432
Bot 5209Industrial and Economic Plants432
Bot 5210Enzymology 432
Bot 5205Biostatistics II432
Bot 5206Environmental Education and Ethics432
Total241812
Total Credit –24 points; Total hours – 30
Note : Project paper must be submitted by each group not more than 10 students in Third Year Honours Second Semester. Group paper presentation must be included.
Read more

MSc First Year
Module No.Name of ModuleCreditHours per Week 
PointsLecturePractical / Tutorial
Bot 611Evolutionary Survey of Plant Kingdom442
Bot 612Embryology and Morphogenesis442
Bot 613 Principle of Taxonomy442
Bot 614Applied Pharmacognosy442
Total16168
Module No.Name of ModuleCreditHours per Week 
PointsLecturePractical / Tutorial
Bot 621Advanced Microbiology442
Bot 622Environmental Science442
Bot 623 Plant Biochemistry and Physiology442
Bot 624Molecular Biology and Biotechnology442
Total16168

MSc Second Year
Module No.Name of ModuleCredit Points 
Bot 631Proposal Submission4
Bot 632Research Outline Presentation (First Seminar)4
Bot 633Seminar for Research Outcome (Second Seminar)4
Bot 634Research Progress Report4
Total16
Sample Description
Module No.Name of ModuleCredit Points 
Bot 641Research and Seminar8
Bot 642Thesis and Viva Voce8
Total16
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.