စိတ်ပညာဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ စိတ်ပညာဌာနကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ပါမောက္ခ ၂ ဦး၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ၁ ဦး၊ ကထိက ၆ ဦး၊ လက်ထောက်ကထိက ၄ ဦး နှင့် နည်းပြ ၁ ဦးတို့ရှိပါသည်။
၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် စိတ်ပညာအထူးပြု ဘာသာရပ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မဟာဝိဇ္ဇာတန်း သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဘွဲ့ကြိုတန်း နှင့် ဘွဲ့လွန်(မဟာဝိဇ္ဇာတန်း) သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိသည်။

12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

စိတ်ပညာဌာန၏ အဓိကရည်မှန်းချက်သည် သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ လူအဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည့် အလျောက်၊

  • စိတ်ပညာဆိုင်ရာ အသိပညာများကို တိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်ရန်
  • လူအဖွဲ့အစည်းအကျိုးအတွက် စိတ်ပညာဆိုင်ရာ အသိပညာများကို အသုံးချရန်
  • ဝေဖန်ပိ်ုင်းခြား တွေးခေါ်နိုင်သောစွမ်းရည်များ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးရန်
  • အရည်အသွေးပြည့်မီသော သုတေသနစာတမ်းများ ပြုစုထုတ်လုပ်ရန်
  • လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် လက်ကမ်းထောက်ကူ ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။

      မျှော်မှန်းချက်

  • မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ စိတ်ပညာဌာနသည် ကျောင်းသား/သူများအား စိတ်ပညာဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတများကို နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်များတွင် အသုံးချနိုင်စွမ်းရှိစေရန် လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အရည်အသွေးပြည့်မှီသော၊ အကျိုးပြုနိုင်သော နိုင်ငံသားကောင်းများ ဖြစ်ပေါ် လာစေရေးအတွက် ရည်မှန်းသည်။

စိတ်ပညာဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာထွန်းအောင်
စိတ်ပညာဌာန၏ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
1a

Phone : +959250127232

Email : tunagyamanya1970@gmail.com

ပညာအရည်အချင်း
  • ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (စိတ်ပညာ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၅
  • မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၂၀ဝ၃
  • ပါရဂူဘွဲ့(စိတ်ပညာ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၀
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ
စဉ် အမည် ရာထူး တာဝန်
ဒေါက်တာထွန်းအောင် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာဗန်လားလျန်နာပါမောက္ခ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ဝင်းမေ ကထိက အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်သန္တာဖြူ နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်
မခင်နန္ဒာထွန်း ၁စ-၄၃အဖွဲ့ဝင်
မောင်ထွယ်ဆန်အောင် ၂စ-၂၂အဖွဲ့ဝင်
မောင်ငြိမ်းချမ်းကို ၄စ-၁၀အဖွဲ့ဝင်
မထန်ဂေး ကျူစ-၁အဖွဲ့ဝင်
မဇုန်းလွမ့် မဟာစ-၁အဖွဲ့ဝင်
၁၀ဒေါက်တာစန်းမိုးစံ တွဲဖက်ပါမောက္ခ အတွင်းရေးမှူး
စဉ် အမည် ရာထူး ပညာအရည်အချင်း     
ဒေါက်တာထွန်းအောင် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ (စိတ်ပညာ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၅
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၂၀ဝ၃
ပါရဂူဘွဲ့(စိတ်ပညာ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၀
ဒေါက်တာဗန်လားလျန်နာ ပါမောက္ခ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(ဂုဏ်ထူးတန်း)(စိတ်ပညာ) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၅
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀ဝ၄
ပါရဂူဘွဲ့(စိတ်ပညာ) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၃
ဒေါက်တာစန်းမိုးစံ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(မဟာအရည်ချင်းစစ်)(စိတ်ပညာ) ၂၀ဝ၀
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀ဝ၄
ပါရဂူဘွဲ့(စိတ်ပညာ) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၃
ဒေါ်ဝင်းမေ ကထိက ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၅
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀ဝ၃
ဦးမြင့်ကျော်ခိုင်ကထိက ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးတန်း) (စိတ်ပညာ) (မန္တလေးတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၀
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၈

ဒေါ်သန်းသန်းထွန်း
ကထိက မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်)
Social Counselling: Application in Social Work Practice Training Course, Thammasat University, Thailand, 2012
The Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium: Critical Thinking in Higher Education Training Course, Chiang Mai, Thailand, 2019
ဒေါက်တာလမာလုနန်
ကထိက ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့( ဂုဏ်ထူးတန်း)(စိတ်ပညာ) (မန္တလေးတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၁
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မန္တလေးတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၄
မဟာသုတေသနဘွဲ့(စိတ်ပညာ)(မန္တလေးတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၅
ပါရဂူဘွဲ့(စိတ်ပညာ)(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)၊ ၂၀၁၁
ဒေါ်အေးအေးဆွေ ကထိက ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့( ဂုဏ်ထူးတန်း)(စိတ်ပညာ) (ရတနာပုံတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၅
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မန္တလေးတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၇
ဦးငြိမ်းထွန်း ကထိက ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(မဟာအရည်အချင်းစစ်)(စိတ်ပညာ)၊ (မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၄
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၇
၁၀ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုလင်းလ/ထ ကထိက၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(မဟာအရည်ချင်းစစ်)(စိတ်ပညာ) (ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၄
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၈
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပညာရေး) International Christian University (Tokyo)၊ ၂၀၁၆
ပါရဂူဘွဲ့(ဆက်ဆံရေးစိတ်ပညာ) International Christian University (Tokyo)၊ ၂၀၁၉
၁၁ဒေါ်ထုရော်လ/ထ ကထိက၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(မဟာအရည်ချင်းစစ်)(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၄
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၇
၁၂ဒေါ်သန္တာဖြူ လ/ထ ကထိကဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ဂုဏ်ထူးတန်း)(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားက္ကသိုလ်)၊ ၂၀၁၁
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားက္ကသိုလ်)၊၂၀၁၄
၁၃ဒေါ်နွေနွေလွင်လ/ထ ကထိက၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(ဂုဏ်ထူးတန်း)(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၆
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားက္ကသိုလ်)၊ ၂၀ဝ၈
၁၄ဒေါ်ထက်မြက်အောင်နည်းပြ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(မဟာအရည်အချင်းစစ်)(စိတ်ပညာ)၊ ၂၀၁၂
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ) (မြစ်ကြီးနားက္ကသိုလ်)၊ ၂၀၁၆
ဒေါက်တာဗန်လားလျန်နာ
ဒေါက်တာဗန်လားလျန်နာ ပါမောက္ခ View Profile
ဒေါက်တာစန်းမိုးစံ
ဒေါက်တာစန်းမိုးစံ တွဲဖက်ပါမောက္ခ View Profile
ဒေါ်ဝင်းမေ
ဒေါ်ဝင်းမေ ကထိက View Profile
ဦးမြင့်ကျော်ခိုင်
ဦးမြင့်ကျော်ခိုင် ကထိက View Profile
ဒေါ်သန်းသန်းထွန်း
ဒေါ်သန်းသန်းထွန်း ကထိက View Profile
ဒေါက်တာလမာလုနန်
ဒေါက်တာလမာလုနန် ကထိက View Profile
ဒေါ်အေးအေးဆွေ
ဒေါ်အေးအေးဆွေ ကထိက View Profile
ဦးငြိမ်းထွန်း
ဦးငြိမ်းထွန်း ကထိက View Profile
ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုလင်း
ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုလင်း လ/ထ ကထိက View Profile
ဒေါ်ထုရော်
ဒေါ်ထုရော် လ/ထ ကထိက View Profile
ဒေါ်သန္တာဖြူ
ဒေါ်သန္တာဖြူ လ/ထ ကထိက View Profile
ဒေါ်နွေနွေလွင်
ဒေါ်နွေနွေလွင် လ/ထ ကထိက View Profile
ဒေါ်ထက်မြက်အောင်
ဒေါ်ထက်မြက်အောင် နည်းပြ View Profile
စဉ် အမည် ဌာန၊တက္ကသိုလ်စာတမ်းအမည် ဂျာနယ်၊ခုနှစ်၊ စာမျက်နှာ
ဒေါက်တာလမာလုနန်
လ/ထကထိက
စိတ်ပညာဌာန၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်A Comparative Study On Self-Esteem Between Working Wives And Non-Working Wives In MyitkyinaUniversity of Myitkyina Research Journal, 2015 Vol-6- No.1,P.71
ဒေါက်တာဗန်လားလျန်နာ
ကထိက
စိတ်ပညာဌာန၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် The Relationship between Goal Orientation and Imagery Use in Professional SportUniversities Research Journal, 2015 Vol-7 No.5 P-303
စဉ် အမည် ခုံအမှတ် ကျမ်းခေါင်းစဉ်
မခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း ၂မဟာစ-၁The Relationship between Mindfulness and Stress among Myitkyina University Students
မောင်ကျော်မင်းထက် ၂မဟာစ-၂ A Study on Gender differences in Ways of Coping Styles among Myitkyina University Students
စဉ် ရေးသားပြုစုသူ တွဲဖက်ရေးသားပြုစုသူ သုတေသနခေါင်းစဉ် စတင်လုပ်ဆောင်သည့်ရက်စွဲ ခန့်မှန်းပြီးဆုံးရက်
ဒေါ်ဝင်းမေ
ကထိက
ဒေါ်သန်းသန်းထွန်း
ကထိက
ဒေါ်အေးအေးဆွေ
A Study on the Moderation Role of Personality Traits in the relationship between Perceived Autonomy and Life-Satisfaction among University Students၁.၁၀.၂၀၁၉ ၃၀.၁.၂၀၂၀
ဦးငြိမ်းထွန်း
ကထိက
ဒေါ်ထုရော်
လ/ထကထိက
ဒေါ်နွေနွေလွင်
A Study on the Relationship between University Major Choice and Birth Order among Myitkyina University Students၁.၁၀.၂၀၁၉ ၃၀.၁.၂၀၂၀
အတန်း ကျောင်းသားအရေအတွက်    
ပထမနှစ် ၇၆ ဦး
ဒုတိယနှစ် ၄၁ ဦး
တတိယနှစ် ၅၆ ဦး
စတုတ္ထနှစ် ၃၄ ဦး
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၂ ဦး
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၄ ဦး
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၂ ဦး
မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ် ၁ ဦး
မဟာဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ် ၂ ဦး
စုစုပေါင်း ၂၁၈ ဦး
အတန်း ကျောင်းသားအရေအတွက်    
ပထမနှစ် ၇၆ ဦး
ဒုတိယနှစ် ၄၁ ဦး
တတိယနှစ် ၅၆ ဦး
စတုတ္ထနှစ် ၃၄ ဦး
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၂ ဦး
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၄ ဦး
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၂ ဦး
မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ် ၁ ဦး
မဟာဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ် ၂ ဦး
စုစုပေါင်း ၂၁၈ ဦး

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်အချိန်ဇယား

FIRST YEAR (B.A)
Core Courses
Psy-1101Introduction to Psychology I
Elective Course
Psy-1102Child Development
Elective Courses (for other Specialization)
Psy-1001Child Development
Psy-1002States of Consciousness
Psy-1003General Psychology I
Psy-1004Public Relations
Core Courses
Psy-1103Introduction to Psychology II
Elective Course
Psy-1104Psychology of Adolescent
Elective Courses (for other Specialization)
Psy-1005Psychology of Adolescence
Psy-1005Psychology of Adolescence
Psy-1006Psychological Disorders
Psy-1007General Psychology II
Psy-1008Understanding Human Interaction

SECOND YEAR (B.A)
Core Courses
Psy-2101Developmental Psychology
Psy-2102Applied Psychology I
Psy-2103Experimental Psychology I
Elective Courses (for other Specializations)
Psy-2001Language and Thought
Psy-2002Psychology of Adulthood and Aging
Psy-2003Occupational Psychology I
Core Courses
Psy-2104Educational Psychology
Psy-2105Applied Psychology II
Psy-2106Experimental Psychology II
Elective Courses (for other Specializations)
Psy-2004Stress and Stress Management
Psy-2005Psychology of Adulthood and Aging II
Psy-2006Occupational Psychology II

THRID YEAR (B.A)
Core Courses
Psy-3101Social Psychology I
Psy-3102Industrial and Organizational Psychology I
Psy-3103Abnormal Psychology I
Psy-3104Psychological Statistics I
Elective Courses
Psy-3105Crime and Psychology I
Psy-3106Community Psychology
Elective Course (for Law)
Psy-3001Crime and Psychology I
Core Courses
Psy – 3107Social Psychology II
Psy – 3108Industrial and Organizational Psychology II
Psy – 3109Abnormal Psychology II
Psy – 3110Psychological Statistics II
Elective Courses
Psy – 3111Crime and Psychology II
Psy – 3112Psychology of Aging
Elective Course (for Law)
Psy – 3002Crime and Psychology II

FOURTH YEAR (B.A)
Core Courses
Psy-4101Counseling Psychology II
Psy-4102Sport Psychology I
Psy-4103Psychological Testing I
Psy-4104Psychological Research I
Elective Courses 
Psy-4105Health Psychology I
Psy-4106Introduction to Social Problems I
Psy-4107Psychology of Communication
Core Courses
Psy-4108Counseling Psychology II
Psy-4109Sport Psychology II
Psy-4110Psychological Testing II
Psy-4111Psychological Research II
Elective Courses 
Psy-4112Health Psychology II
Psy-4113Introduction to Social Problems II
Psy-4114The Development of Gender

HONOURS FIRST YEAR (B.A)
Core Course
Psy-3201Social Psychology I
Psy-3202Industrial and Organizational Psychology I
Psy-3203Abnormal Psychology I
Psy-3204Psychological Statistics I
Elective Courses
Psy-3205Crime and Psychology I
Psy-3206Community Psychology
Core Course
Psy-3207Social Psychology II
Psy-3208Industrial and Organizational Psychology II
Psy-3209Abnormal Psychology II
Psy-3210Psychological Statistics II
Elective Courses
Psy-3211Crime and Psychology II
Psy-3212Psychology of Aging

HONOURS SECOND YEAR(B.A)
Core Course
Psy-4201 Counselling Psychology II
Psy-4202 Sport Psychology I  
Psy-4203 Psychological Testing I   
Psy-4204 Psychological Research I 
Elective Courses
Psy-4205 Health Psychology I
Psy-4206 Introduction to Social Problems I
Psy-4207 Psychology of Communication  
Core Course
Psy-4208Counselling Psychology II
Psy-4209Sport Psychology II
Psy-4210Psychological Testing II
Psy-4211Psychological Research II
Elective Courses
Psy-4212Health Psychology II
Psy-4213Introduction to Social Problems II
Psy-4214The Development of Gender

HONOURS FINAL YEAR (B.A)/ M.A Q
Core Course
Psy-5201Advanced Industrial Psychology
Psy-5202Advanced Abnormal Psychology
Psy-5203Psychological Theories
Psy-5204Advanced Psychological Research
Elective Courses
Psy-5205Advanced Social Psychology
Psy-5206Advanced Health Psychology
Psy-5207Advanced Psychological Testing
Core Course
Psy-5208Social Relations and Group Behaviour
Psy-5209Organizational Psychology
Psy-5210Clinical Psychology
Psy-5211Physiological Psychology
Elective Courses
Psy-5212Cultural Psychology
Psy-5213Environmental Psychology
Psy-5214Qualitative and Social Research

FIRST YEAR (M.A)
Psy-611 Psychological Assessment
Psy-612     Theories of Personality
Psy-613    Counseling and Psychotherapy
Psy-614   Advanced Cognitive Psychology
Psy-621 Organizational Behaviour
Psy-622 Interpersonal Behaviour and Group Processes
Psy-623 Health Psychology / Environmental Psychology / Psychology of Childhood and Adolescence
Psy-624 Research Methodology

SECOND YEAR (M.A)
Psy-631      Seminar I (Review of Literature)
Psy-633Seminar II (Research and Methodological Issue in the Study Area)
Sample Description
Psy-641 Seminar III (Results and Discussion)
Psy-642 Thesis and Viva Voce
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.