ဥပဒေဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

မြစ်ကြီးနားတက္တသိုလ်၊ ဥပဒေပညာဌာနကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၉-၂၀ဝ၀ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်မှစ၍ဥပဒေပထမနှစ်ကိုစတင်လက်ခံသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သောစတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် (LL.B)ဥပဒေဘွဲ့ကိုအပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။ပါမောက္ခ ၊တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြဆရာ ၊ ဆရာမများကိုလည်းခန့်ထားပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကြီးနားတက္တသိုလ်၊ ဥပဒေပညာဌာနမှ ဆရာ ၊ ဆရာမ (၄)ဦးအားတရုတ်နိုင်ငံ၊ ချုံချင်းမြို့ရှိ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL)သို့ ဥပဒေဘာသာရပ် ပါရဂူသင်တန်းတက်ရောက်ရန် စေလွတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် မဟာဥပဒေသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

ဥပဒေပညာဌာနသည် မြောက်များစွာသောခံယူထားသည့်တာဝန်များရှိပါသည်။

 • သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
  ဥပဒေပညာဌာနသည် ကျွန်ုပ်တို့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွင် အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များ အတွက် ထူးချွန်ထက်မြက်သောဥပဒေပညာရေးတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားပါသည်။ ဆန်းသစ်သောသင်ကြားမှု ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောသင်ကြားသင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပူးပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သေချာမှုအနေဖြင့် ဥပဒေဘွဲ့ရများသည် မိမိတို့၏ အမှုသည်များအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သောအသိပညာများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တန်ဖိုးများကိုရယူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
 • ပညာသင်ဆု
  ဥပဒေပညာဌာနသည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပညာသင်ဆုများရရှိရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • ဝန်ဆောင်မှု
  ဥပဒေပညာဌာန၏ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ဥပဒေစနစ်၏ခွန်အား၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့် စွမ်းအင်များကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အကူအညီပေးခြင်းပြုလုပ်ရန် တည်ဆောက်ထားပါသည်။

      မျှော်မှန်းချက်

 • ဥပဒေပညာဌာနသည် ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုမြှင့်တင်ရန်သာမကသုတေသနတွင်လည်း ထူးချွန်မှုရရှိရန် ကတိပြုပါသည်။

ဥပဒေဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာနန်းသက်မွန်
ဥပဒေဌာန၏ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊
1a

Phone :

Email :

ပညာအရည်အချင်း
 • LL.B, Yangon University of Distance Education
 • LL.M, University of Mandalay
 • Ph.D, University of Mandalay
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ
စဉ်အမည်ရာထူး တာဝန်
ဒေါက်တာဝါဝါထွန်းပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာနန်းသက်မွန်ပါမောက္ခဒုဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်အင်တပ်လုဂျာကထိကအဖြဲ႔၀င္
ဒေါ်ခင်မာလွင်ကထိကအဖြဲ႔၀င္
ဒေါ်ဂျာမိုင်အောန်လ/ထကထိကအဖြဲ႔၀င္
ဒေါက်တာဒွပ်နီအီးယန်းလ/ထကထိကအဖြဲ႔၀င္
ဒေါ်အက်စတာခေါနမ်လ/ထကထိကအဖြဲ႔၀င္
ဒေါ်မွန်းရာနည်းပြအဖြဲ႔၀င္
မမိုင်းရာ၄ဥ-၁၄အဖြဲ႔၀င္
၁၀မောင်ခွန်ထွဲအောင်၁ဥ-၃၅အဖြဲ႔၀င္
၁၁မောင်ဘောမ်ခေါ၃ဥ-၁၇အဖြဲ႔၀င္
၁၂မောင်ဝေယံဦး၂ဥ-၈၂အဖြဲ႔၀င္
၁၃မယိမ်းလောမ့်၅ဥ-၁အဖြဲ႔၀င္
၁၄ဒေါ်အေးအေးသိန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခအတွင်းရေးမှူး
စဉ် အမည် ရာထူး ပညာအရည်အချင်း
ဒေါက်တာနန်းသက်မွန်ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)LL.B, Yangon University of Distance Education
LL.M, University of Mandalay
Ph.D, University of Mandalay
ဒေါက်တာခင်စိုးစိုးလင်းပါမောက္ခ
ဒေါက်တာမေသူတွဲဖက်ပါမောက္ခLL.B, University of Myitkyina
LL.M, University of Taunggyi
M.Res, University of Taunggyi
Ph.D, Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), Chongqing, China
ဒေါက်တာယဉ်မင်းစိုးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာစုစုလတ်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်အင်တပ်လုဂျာကထိကLL.B, 1992, Rangoon University
LL.M, 2003, Mandalay University
ဒေါ်ဒီခေါန်ဂျာကထိကLL.B, 2000, Mandalay University
LL.M, 2002, Mandalay University
ဒေါ်အေးမြင့်ရီကထိကLL.B, LL.M
ဒေါ်ခင်မာလွင်ကထိကLL.B, LL.M
၁၁ဦးတိုင်းကျော်သူကထိကLL.B, 2002, Mandalay University of Distance Education
LL.M, 2006, Yadanabon University
၁၂ဒေါ်အိအိဖြူကထိကLL.B, 2004-2005, Yadanabon University
LL.M, 2005-2006, Taunggyi University
၁၃ဒေါ်ချောစုလှိုင်ကထိကLL.B, 2003-2004, Myitkyina University
LL.M, 2005-2006, University of Mandalay
DBL, 2005-2006, University of Mandalay
၁၆ဒေါ်ဂျာမိုင်အောန်ကထိကLL.B, 2004-2005, Myitkyina University
LL.M, 2006-2007, Mandalay University
၁၇ဒေါက်တာခွာညိုဦးကထိကLL.B, Myitkyina University
LL.M, Yadanabon University
Ph.D, Southwest University of Political Science and Law
၁၈ဒေါက်တာခင်ထားဝင်းကထိကLL.B, University of Myitkyina
LL.M, University of Yadanabon
Ph.D, Southwest University of Political Science and Law
၁၄ဒေါ်ဇာခြည်ဝင်းကထိကLL.B, Monywa University
LL.M, Yadanabon University
၁၉ဒေါ်ဂျုံးစိုင်းလက်ထောက်ကထိကLL.B, 2008, Myitkyina University
LL.M, 2012, Yadanabon University
၂၁ဒေါ်စုလဲ့ဝင်းလက်ထောက်ကထိကLL.B, Mandalay University of Distance Education
LL.M, Yadanabon University
၂၂ဒေါ်နီနီခိုင်လက်ထောက်ကထိကLL.B, Mandalay University of Distance Education
LL.M, Yadanabon University
၂၄ဒေါ်ဇင်မာဆွေလက်ထောက်ကထိကLL.B, Monywa University
LL.M, Yadanabon University
၁၅ဒေါ်မွှေးမွှေးသဲလက်ထောက်ကထိက
၂၅ဒေါ်အက်စတာခေါနမ်လက်ထောက်ကထိကLL.B, Myitkyina University
LL.M, Yangon University
၂၆ဒေါ်နန်းသွယ်သွယ်စံလက်ထောက်ကထိကLL.B, Myitkyina University
LL.M, Mandalay University
၂၇ဒေါ်မွန်းရာနည်းပြLL.B, 2011, Myitkyina University
LL.M, 2015, University of Yangon
၂၈ဒေါက်တာခင်စန္ဒာသင်းနည်းပြLL.B, Myitkyina University
LL.M, Mandalay University
M.Res, Mandalay University
Ph.D, Mandalay University
၁၀
၂၀
၂၃
Dr. Nan Thet Mon
Dr. Nan Thet Mon Professor View Profile
Daw Aye Aye Thein
Daw Aye Aye Thein Associate Professor View Profile
Daw N Tap Lu Ja
Daw N Tap Lu Ja Lecturer View Profile
Daw D. Hkawn Ja
Daw D. Hkawn Ja Lecturer View Profile
Daw Aye Myint Yee
Daw Aye Myint Yee Lecturer View Profile
Daw Khin Mar Lwin
Daw Khin Mar Lwin Lecturer View Profile
Dr. Chaw Ei Mann
Dr. Chaw Ei Mann Lecturer View Profile
Dr. Moe Phyu Htun
Dr. Moe Phyu Htun Lecturer View Profile
Daw Kay Thi Po
Daw Kay Thi Po Lecturer View Profile
U Tai Kyaw Thu
U Tai Kyaw Thu Lecturer View Profile
Daw Ei Ei Phyu
Daw Ei Ei Phyu Lecturer View Profile
Daw Chaw Su Hlaing
Daw Chaw Su Hlaing Lecturer View Profile
Dr. May Thu
Dr. May Thu Lecturer View Profile
Dr. Yee Yee Htay
Dr. Yee Yee Htay Lecturer View Profile
Daw Ja Mai Awn
Daw Ja Mai Awn Assistant Lecturer View Profile
Dr. Khwar Nyo Oo
Dr. Khwar Nyo Oo Assistant Lecturer View Profile
Dr. Khin Htar Win
Dr. Khin Htar Win Assistant Lecturer View Profile
Daw Jone Sai
Daw Jone Sai Assistant Lecturer View Profile
Dr. Dawt Nei Iang
Dr. Dawt Nei Iang Assistant Lecturer View Profile
Daw Su Lae Win
Daw Su Lae Win Assistant Lecturer View Profile
Daw Ni Ni Khaing
Daw Ni Ni Khaing Assistant Lecturer View Profile
Daw Tin Tin Hla
Daw Tin Tin Hla Assistant Lecturer View Profile
Daw Zin Mar Swe
Daw Zin Mar Swe Assistant Lecturer View Profile
Daw Esther Hkaw Nam
Daw Esther Hkaw Nam Assistant Lecturer View Profile
Daw Nann Thwel Thwel San
Daw Nann Thwel Thwel San Assistant Lecturer View Profile
Dr. Khin Sandar Thin
Dr. Khin Sandar Thin Tutor View Profile
Daw Mun Ra
Daw Mun Ra Tutor View Profile
စဉ် အမည် ရာထူး သုတေသနခေါင်းစဉ်
ဒေါ်စုလဲ့ဝင်းလ/ထကထိကကချင်လူမျိုးတို့တွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် ကွာရှင်းခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်း
ဒေါ်နီနီခိုင်လ/ထကထိကပင်လယ်ရေကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးတွင် ရေကြောင်းလမ်းပြများ၏ တာဝန်ရှိမှု
ဒေါ်တင်တင်လှလ/ထကထိကမြန်မာ၊ စင်ကာပူ၊ တရုတ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများရှိဆောက်လုပ်ရေးဥပဒေများကိုလေ့လာခြင်း
ဒေါ်ဇင်မာဆွေလ/ထကထိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုခွဲခြား ခြင်းအပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရလေ့လာခြင်း
ဒေါ်အက်စတာခေါနမ်လ/ထကထိကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋ္ဋိညာဉ်ချိုးဖောက်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဥပဒေကြောင်းအရလေ့လာခြင်း
ဒေါ်နန်းသွယ်သွယ်စံလ/ထကထိကအာဆီယံနိ်ုင်ငံအချို့၏ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာအသုံးပြုရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် မှု ဆိုင်ရာဥပဒေများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း
ဒေါ်မွန်းရာနည်းပြမန်မာနိုင်ငံရှိမီးအာမခံ
စဉ် အမည် ရာထူး သုတေသနခေါင်းစဉ်
ဒေါက်တာနန်းသက်မွန်ပါမောက္ခတက္ကသိုလ်ရှိဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်မှု
ဒေါက်တာမေသူကထိကမြန်မာနိုင်ငံပဋ္ဋိညာဉ်အက်ဥပဒေအရ ပဋ္ဋိညာဉ်များကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်း
ဒေါက်တာခွာညိုဦးလ/ထကထိကမြန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်သမားဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဒေါက်တာခင်ထားဝင်းလ/ထကထိကမြန်မာနိုင်ငံတရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ၏ အခြေခံမူသဘောတရားများ
စဉ် အမည် ကျမ်းခေါင်းစဉ်
မခင်မီမီစိုးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထိမ်းမြားခြင်း
မခင်မျိုးသန့်အာဆီယံနိုင်ငံအချို့၏ အလုပ်သမားလျော်ကြေး
စာသင်နှစ်ကျားစုစုပေါင်း
ပထမနှစ်၉၈၁၁၆၂၁၄
ဒုတိယနှစ်၅၈
၇၈၁၃၆
တတိယနှစ်၇၂၇၃၁၄၅
စတုတ္ထနှစ်၄၃၇၂၁၁၅
ပဉ္စမနှစ်၃၃၆၈၁၀၁
မဟာအရည်အချင်းစစ်တန်း-
မဟာတန်းပထမနှစ်၁၅၃၀၄၅
မဟာတန်းဒုတိယနှစ်-
စာသင္ႏွစ္က်ား စုစုေပါင္း
ပထမနှစ်၁၆၅၁၇၈၃၄၃
ဒုတိယနှစ်၆၄၆၂၁၂၆
တတိယနှစ်၁၂၂၁၄၁၂၆၃
စတုတ္ထနှစ်၁၀၈၁၀၉၂၁၇
ပဉ္စမနှစ်၇၈၇၆၁၅၄

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် အချိန်ဇယား

CURRICULUM FOR LLB DEGREE
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
မ ၁၀၀၁မြန်မာစာ322
Eng 1001English322
Law 1101Introduction to the Study of Law432
Law 1102History of State and Law432
Elective*322
AM 1001Aspects of Myanmar322
TOTAL201412
Total Credits - 20Total Hours - 26 hours
Foundation Courses
မ ၁၀၀၁မြန်မာစာ
Eng 1001English
Core Courses (For Law Specialization)
Law 1101Introduction to the Study of Law I
Law 1102History of State and Law
Elective Courses (One subject to be taken)
Phil 1001Logic in Practice I (For UDE)
Hist 1001Introduction to the Myanmar Civilizations I
IR 1002Introduction to International Relations I
Psy 1003Public Relations
Eco 1001Principles of Microeconomics
Geog 1003Geography of Southeast Asian Countries
OS 1003Buddhist Culture
AM 1001Aspects of Myanmar
UDE 1st year တွင် Philosophy ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
Read more
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
မ ၁၀၀၂မြန်မာစာ322
Eng 1002English322
Law 1103Introduction to the Study of Law II432
Law 1104Jurisprudence432
Elective*322
AM 1002Aspects of Myanmar322
TOTAL201412
Total Credits - 20Total Hours - 26 hours
Foundation Courses
မ ၁၀၀၂မြန်မာစာ
Eng 1002English
Core Courses (For Law Specialization)
Law 1103Introduction to the Study of Law II
Law 1104History of State and Law
Elective Courses (One subject to be taken)
Phil 1003Logic in Practice II (For UDE)
Hist 1004Introduction to the Myanmar Civilizations II
IR 1004Introduction to International Relations II
Psy 1005Understanding Human Interaction
Eco 1002Principles of Macro Economics
Geog 1004Geography of Myanmar
OS 1007Pali Literature
AM 1002Aspects of Myanmar
JNL 1003Introduction to the Law
UDE 1st year တွင် Philosophy ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
Read more
 
(L) - Lecture
(T) - Tutorial
မ-၁၀၀၂ ျမန္မာစာ
Eng-1001English
Law-1103Introduction to the Study of Law II
Law-1104Jurisprudence
Eco-1002Principles of Macroeconomics
AM-1002Aspects of Myanmar (ျမန္မာစာ)

CURRICULUM FOR LLB DEGREE
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Eng 2001English322
Law 2101Myanmar Customary Law I432
Law 2102Law of Contract432
Law 2103Labour Law432
Elective (Law)*322
Elective*322
211512
Total Credits - 21Total Hours - 27 hours
Foundation Courses
Eng 1001English
Core Courses (For Law Specialization)
Law 2101Myanmar Customary Law I
Law 2102Law of Contract
Law 2103Labour Law
Elective Courses (For Law Specialization)
(One subject to be taken)
Law 2104Law Relating to Sale of Goods
Law 2105Principle of Legal Profession
(One subject to be taken)
Eng 2002Communicative Skills
Phil 2004Philosophy of Law I
IR 2002Elements of Political Institutions I
Eco 2001Macro Economics (For UDE)
Elective Courses (For other Specializations)
Law 2001Study of Law (For IR and Environmental Studies (ES))
Law 2002Business Law
Law 2003Law and Justice I (For Political Science)
UDE 2nd Year တွင် Economics ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
Read more
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Eng 2002English322
Law 2106Myanmar Customary Law II432
Law 2107Law of Tort432
Law 2108Land Law432
Elective (Law)*322
Elective*322
TOTAL211512
Total Credits - 21Total Hours - 27 hours
Foundation Courses
Eng 2002 English
Core Courses (For Law Specialization)
Law 2106Myanmar Customary Law II
Law 2107Law of Tort
Law 2108Land Law
Elective Courses (For Law Specialization)
(One subject to be taken)
Law 2109Negotiable Instruments Act
Law 2110Law of Banking
(One subject to be taken)
Eco 2002International Trade (For UDE)
Eng 2004Developing Communicative Skills
Phil 2009Philosophy of Law II
IR 2004Elements of Political Institutions II
Elective Courses (For other Specializations)
Law 2004Law and Justice II (For Political Science)
Law 2005ASEAN Documents
Law 2006Introduction to International Law
JNL 2003Intellectual Property Law (IR+ Law)
Read more
(L) - Lecture
(T) - Tutorial
Eng-2002English
Law-2106 Myanmar Customary Law II
Law-2107Law of Tort
Law-2108Land Law
Law-2109Negotiable Instruments Act
Phil-2009Philosophy of Law II

CURRICULUM FOR LLB DEGREE
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Eng 3001English322
Law 3101Criminal Law432
Law 3102Public International Law I432
Law 3103Business Law I432
Elective (Law)*322
Elective*322
TOTAL211512
Total Credits - 21Total Hours - 27 hours
Foundation Courses
Eng 3001English
Core Courses (For Law Specialization)
Law 3101Criminal Law
Law 3102Public International Law I
Law 3103Business Law I
Elective Courses (For Law Specialization)
(One subject to be taken)
Law 3104Conflict of Laws
Law 3105Special Criminal Laws
(One subject to be taken)
Psy 3001Crime and Psychology I
Eng 3001Communicative Skills (Advanced)
Eco 3001Introduction to Economics of Development
IR 3002Current Issues in International Relations
Elective Courses (For other Specializations)
Law 3001ILO Convention
Law 3002International Law (4 CU for IR)
Law 3003General Principles of International Law (For Political Science)
MS 3105Customary Law of Myanmar (4 CU for MS)
Mgt 3101Business Law
CL 3001Commercial Law I
BM 3107Business Law I
PP 3001Public Administration Law I
ES 3101/ES 3201 (1st Yr. Hons) Environmental Law (4 Cu for ES)
AS 3003Legal Framework on ASEAN I
LTM 3001Tourism Law (For Tourism)
Read more
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Eng 3002English322
Law 3106Criminal Procedure Code432
Law 3107Human Rights Law432
Law 3108Business Law II432
Elective (Law)*322
Elective*322
TOTAL211512
Total Credits - 21Total Hours - 27 hours
Foundation Courses
Eng 3002 English
Core Courses (For Law Specialization)
Law 3106Criminal Procedure Code
Law 3107Human Rights Law
Law 3108Business Law II
Elective Courses (For Law Specialization)
(One subject to be taken)
Law 3109Law of Insurance
Law 3110Law of Treaties
Elective Courses (One subject to be taken)
Psy 3002Crime and Psychology II
Eco 3002International Finance
Eng 3008Communicative Skills (Advanced)
IR 3110 Environmental Issues
Elective Courses (For other Specializations)
Law 3004Legal Protection of Intellectual Property Rights
Law 3005International Law II (4 CU for IR)
Law 3006International Human Rights Law (For Political Science)
MS 3007Law, Justice and Human Right (3 CU for BDevS )
BM 3108Business Law II
PP 3002Public Administration Law II
CL 3002 Commercial Law II
AS 3006 Legal Framework on ASEAN II
Read more
(L) - Lecture
(T) - Tutorial
Eng-3002English
Law-3106Criminal Procedure Code
Law-3107Human Rights Law
Law-3108Business Law II
Law-3109Law of Insurance
Psy-3002Crime and Psychology II

CURRICULUM FOR LLB DEGREE
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Law 4101Constitutional Law432
Law 4102Civil Procedure Code I432
Law 4103Revenue Law I432
Law 4104Law of International Institution I432
Elective(Law I)*322
Elective(Law II)*322
TOTAL221612
Total Credits - 22Total Hours - 28 hours
Core Courses
Law 4101Constitutional Law
Law 4102Civil Procedure Code I
Law 4103Revenue Law I
Law 4104Law of International Institutions I
Elective Courses
Law 4105Environmental Law
Law 4106International Economic Law
Law 4107Child Law of Myanmar
Elective Courses (For IR Student)
Law 4001World Constitutions
Law 4002Administrative Law
Elective Courses (For other Specializations)
Law 4001World Constitutions
Law 4002Administrative Law
AS 4003Constitutions of ASEAN Countries I
Read more
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Law 4108Administrative Law432
Law 4109Civil Procedure Code II432
Law 4110Revenue Law II432
Law 4111Law of International Institution II432
Elective (Law I)*322
Elective (Law II)*322
TOTAL221612
Total Credits - 22Total Hours - 28 hours
Core Courses
Law 4108Administrative Law
Law 4109Civil Procedure Code II
Law 4110Revenue Law II
Law 4111Law of International Institutions II
Elective Courses
Law 4112Law of the Sea
Law 4113Transport Law (For UDE)
Law 4114Intellectual Property Law (For UDE)
Elective Courses (For Other Specializations)
Law 4003International Environmental Law
Law 4004International Human Rights Law
ES 4110 (4th Yr.)/4210 (2ndYr.Hons) Enforcement of Environmental Law (4 Cu)
AS 4006Constitutions of ASEAN Countries II
Read more
(L) - Lecture
(T) - Tutorial
Law-4108Administrative Law
Law-4109Civil Procedure Code II
Law-4110Revenue Law II
Law-4111Law of International Institutions II
Law-4113Transport Law
Law-4114Intellectual Property Law

CURRICULUM FOR LLB DEGREE
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Law 5101Law of Evidence I432
Law 5102Shipping Law I432
Law 5103Military Law 432
Elective(Law I)*322
Elective(Law II)*322
TOTAL181310
Total Credits - 18Total Hours - 23 hours
Core Courses
Law 5101Law of Evidence I
Law 5102Shipping Law I
Law 5103Military Law
Elective Courses
Law 5104Comparative Law (For UDE)
Law 5105Criminology (For UDE)
Law 5106International Humanitarian Law
Elective Courses (For other Specializations)
Law 5001Law of World Institutions
Law 5002Law of Treaties I
ES 4003Environmental Law and International Organizations (3rd Yr. Hons, Qualifying)
AS 5003ASEAN Economic Agreements I
Read more
Module No.Name of ModuleCredit PointsHours/ Week  
LectureTutorial
Law 5107Law of Evidence II432
Law 5108Shipping Law II432
Law 5109Civil Litigation432
Elective(Law I)*322
Elective(Law II)*322
TOTAL181310
Total Credits - 18Total Hours - 23 hours
Core Courses
Law 5107Law of Evidence II
Law 5108Shipping Law II
Law 5109Civil Litigation
Elective Courses
Law 5110Constitutions of ASEAN Countries (For UDE)
Law 5111Law of Commercial Arbitration
Law 5112International Air and Space Law
Elective Courses (For IR Student)
Law 5003Law of World Institutions II
Law 5004Law of Treaties II
AS 5006ASEAN Economic Agreements II
Core Courses (For Myanmar Study)
MS 5212Family Laws in Myanmar
Read more
Time Table for Fifth Year Law

Time Table for Law Qualifying Class
(L) - Lecture
(T) - Tutorial
Law-5107Law of Evidence II
Law-5108Shipping Law II
Law-5109Civil Litigation
Law-5110Constitutions of ASEAN Countries
Law-5111Law of Commercial Arbitration

CURRICULUM FOR LLM DEGREE COURSE
Module NoName of ModuleCredit PointsHours/ Week 
LectureTutorial/ Discussion
L.611 ACriminal Law442
L.612 ALaw of Business Organizations442
L.613 AMyanmar Customary Law442
L.611 AConstitutional Law442
Total16168

3 Credit points for (4) Lecturing hours and 1 Credit point for (2) Tutorial/Discussion hour
Sample Description
Module NoName of ModuleCredit PointsHours/Week 
LectureTutorial/ Discussion
L.621 ACriminal Procedure442
L.622 ACivil Litigation442
L.623 AFamily Laws442
L.624 AConstitutional Law II442
Total16168

3 Credit points for (4) Lecturing hours and 1 Credit point for (2) Tutorial/Discussion hour
(L) - Lecture
(T) - Tutorial
Law-621 ACriminal Procedure
Law-622 ACivil Litigation
Law-623 AFamily Laws
Law-624 AConstitutional Law II

CURRICULUM FOR LLM DEGREE COURSE
Module NoName of ModuleCredit PointsHours/ Week 
LectureTutorial/ Discussion
L.631 ASpecial Criminal Laws442
L.632 ALaw of Evidence442
L.633 ALabour Law442
L.634 ALand Law 442
Total16168

3 Credit points for (4) Lecturing hours and 1 Credit point for (2) Tutorial/Discussion hour
Module NoName of ModuleCredit PointsHours/ Week 
LectureTutorial/ Discussion
L.631 ASpecial Criminal Laws442
L.632 ALaw of Evidence442
L.633 ALabour Law442
L.634 ALand Law 442
Total16168

3 Credit points for (4) Lecturing hours and 1 Credit point for (2) Tutorial/Discussion hour
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.