သမိုင်းဌာန၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

  • သမိုင်းသည် အတိတ်အကြောင်း၊ ပစ္စူပ္ပန်အကြောင်းကို လေ့လာခြင်းဖြင့် အနာဂတ်လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ကြိုသိနိုင်ပါသည်။

      မျှော်မှန်းချက်

  • When you know history, you will succeed.

သမိုင်းဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာအမ်ရွယ်နောင်း
သမိုင်းဌာန၏ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊
1a

Phone : 092400672

Email : roinaumyinaw@gmail.com

ပညာအရည်အချင်း
  • BA (Hons):, MA (credit) University of Yangon (1992) 
  • PhD(History) University of Mandalay (2014)
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ

33 Years of teaching History

  • Yangon University
  • Myitkyina University
စဉ် အမည် ရာထူး
ဒေါက်တာအမ်ရွယ်နောင်း ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
ဒေါက်တာတင်မျိုးမြင့် ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာခင်သကြွ်ကယ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာကျော်ဆွေညွန့် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာချိုချိုစိန် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာဆိုင်းနန် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
စဉ် အမည် ရာထူးDegree
ဒေါက်တာအမ်ရွယ်နောင်း ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးM.A (Credit), Ph.D
ဒေါက်တာတင်မျိုးမြင့် ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာခင်သကြွ်ကယ် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာကျော်ဆွေညွန့် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာချိုချိုစိန် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာဆိုင်းနန် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဦးဘရန်ဖာ ကထိကM.A
ဒေါ်လွမ်းညွယ် ကထိကM.A
ဒေါက်တာကော့နန် ကထိကM.A, Ph.D
၁၀ဒေါက်တာမရန်ခေါန်တောင် ကထိကM.A, Ph.D
၁၁ဒေါက်တာကြူကြူမွှေး ကထိကM.A, Ph.D
၁၂ဒေါက်တာကြူကြူဝင်း ကထိကM.A, Ph.D
၁၃ဒေါ်ဂျာဒွဲ ကထိကM.A
၁၄ဒေါ်ခင်သီတာအုန်း ကထိကM.A
၁၅ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ဌေး ကထိကM.A, Ph.D
၁၆ဒေါ်မိုးသူဇာ ကထိကM.A
၁၇ဒေါ်ဇုန်းဝမ် လ/ထ ကထိကM.A, M.Res
၁၈ဒေါ်လုဘူ နည်းပြM.A, M.Res
၁၉ဒေါ်နှင်းယုလှိုင် နည်းပြM.A
Dr Tin Myo Myint
Dr Tin Myo Myint Professor View Profile
Dr Khin Thet Kywe
Dr Khin Thet Kywe
Dr. Kyaw Swe Nyunt
Dr. Kyaw Swe Nyunt Associate Professor View Profile
Dr. Cho Cho Sein
Dr. Cho Cho Sein Associate Professor View Profile
Dr Seng Nan
Dr Seng Nan Associate Professor View Profile
U Bran Hpa
U Bran Hpa Lecturer View Profile
Daw Lum Nyoi
Daw Lum Nyoi Lecturer View Profile
Dr Maran Hkawn Tawng
Dr Maran Hkawn Tawng Lecturer View Profile
Dr. Kaw Nan
Dr. Kaw Nan Lecturer View Profile
Daw Ja Doi
Daw Ja Doi Lecturer View Profile
Daw Khin Thira Ohm
Daw Khin Thira Ohm Lecturer View Profile
Dr. Kyu Kyu Hmwe
Dr. Kyu Kyu Hmwe Lecturer View Profile
Dr. Kyu Kyu win
Dr. Kyu Kyu win Lecturer View Profile
Dr. Myint Myint Htay
Dr. Myint Myint Htay Lecturer View Profile
Daw Moe Thuzar
Daw Moe Thuzar Lecturer View Profile
Daw Zung Wang
Daw Zung Wang Assistant Lecturer View Profile
Daw Lu Bu
Daw Lu Bu Tutor View Profile
Daw Hnin Yu Hlaing
Daw Hnin Yu Hlaing Tutor View Profile
စဉ် အမည် စာတမ်းအမည် ဂျာနယ်အမည် ခုနှစ်၊Vol၊စာမျက်နှာ Abstract
စဉ် ကျမ်းပြုစုသူ ကျမ်းခေါင်းစဉ်
 CandidatesTitles
မစုလှိုင်ဝင်းHistory of Trade during the reign of King Badon ( 1782-1819)
မယဉ်ယဉ်ထွေးHistory of Shan Culture in Myitkyina District.
မခေါန်ဂျာHistory of Kachin Soldiers During 1896-1958
မငွားမဆီးSocio-Economic Conditions of North-eastern Frontier People in Kachin State
မရွယ်ဂျီးHistory of Roman Catholic in Kachin State
မောင်ဒေးဗစ်နော်နော်History of Waingmaw (1948-1962)
မကိုင်နန်History of Myitkyina Municipal
မရေဗက်ခါA Socio-Economic Conditions of Myitkyina Township (1948 -1974)
မဘောက်နန် Myanmar Relations to British Colony of India ( 1819-1885)
၁၀မဂျာနန်History of Drugs in Upper Myanmar
၁၁မဂျီဘူHistory of Industry, Forestry and Mining Sectors during the Revolutionary Council Government Period ( 1962-1974)
စဉ် အတန်း အရေအတွက်
ပထမနှစ် ၁၇၁
ဒုတိယနှစ် ၈၂
တတိယနှစ် ၄၆
စတုတ္ထနှစ်၆၀
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၅
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၂
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း
မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ်သင်တန်း ၁၂
မဟာဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ်သင်တန်း ၁၁
၁၀မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း
စုစုပေါင်း ၄၁၈
စဉ် အတန်း အရေအတွက်
ပထမနှစ် ၁၇၁
ဒုတိယနှစ် ၈၂
တတိယနှစ် ၄၆
စတုတ္ထနှစ်၆၀
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၅
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၂
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း
မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ်သင်တန်း ၁၂
မဟာဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ်သင်တန်း ၁၁
၁၀မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း
စုစုပေါင်း ၄၁၈

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်အချိန်ဇယား

BA-FIRST YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Myan 1001/1002Myanmar322
2Eng 1001/1002English322
3Hist - 1101/ 1103Political Theories I, II432
4Hist - 1102/ 1104World History ( 1500-1900) I, II432
5Elective I*322
3AM - 1001 ( For all arts & science )Aspects of Myanmar322
Total201412
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Myan 1001/1002Myanmar322
2Eng 1001/1002English322
3Hist - 1101/ 1103Political Theories I, II432
4Hist - 1102/ 1104World History ( 1500-1900) I, II432
5Elective I*322
3AM - 1001 ( For all arts & science )Aspects of Myanmar322
Total201412

BA-SECOND YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 2001/2002English322
2Hist - 2101/ 2106Ancient Myanmar I, II432
3Hist - 2102/ 2107Ancient Southeast Asia , European Expansion and Colonialism in Southeast Asia432
4Hist - 2103/ 2108World History 1900 to Present I, II432
5Hist - 2104/ 2109 (Elective courses )Political Organization I,II322
6Elective II322
Total211512
Elective courses ( For other specialization)
Hist – 2001 (3) History of Science and Technology I
Hist – 2004 (3) History of Science and Technology II
Hist- 2002 (3) World History 1900 to Present I
Hist- 2005 (3) World History 1900 to Present I
Elective courses ( For English specialization)
Hist – 2003 (3) Social History of England I
Hist – 2006 (3) Social History of England II
Read more
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 2001/2002English322
2Hist - 2101/ 2106Ancient Myanmar I, II432
3Hist - 2102/ 2107Ancient Southeast Asia , European Expansion and Colonialism in Southeast Asia432
4Hist - 2103/ 2108World History 1900 to Present I, II432
5Hist - 2104/ 2109 (Elective courses )Political Organization I,II322
6Elective II322
Total211512
Elective courses ( For other specialization)
Hist – 2001 (3) History of Science and Technology I
Hist – 2004 (3) History of Science and Technology II
Hist- 2002 (3) World History 1900 to Present I
Hist- 2005 (3) World History 1900 to Present I
Elective courses ( For English specialization)
Hist – 2003 (3) Social History of England I
Hist – 2006 (3) Social History of England II
Read more

BA-THIRD YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist – 3101/ 3108Modern Myanmar I, II432
3Hist – 3102/ 3109Modern Southeast Asia I, II432
4Hist – 3103/ 3110Modern China/ Modern Japan432
5Hist – 3104/ 3111Modern Russia / Modern USA432
6Hist – 3101 / 3112 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist – 3101/ 3108Modern Myanmar I, II432
3Hist – 3102/ 3109Modern Southeast Asia I, II432
4Hist – 3103/ 3110Modern China/ Modern Japan432
5Hist – 3104/ 3111Modern Russia / Modern USA432
6Hist – 3101 / 3112 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612

BA-FOURTH YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4101/ 4106Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4102/ 4107Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4103/ 4108Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4104/ 4109Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4105/ 4110International Relations since 1945 I, II422
Total231712
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4101/ 4106Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4102/ 4107Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4103/ 4108Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4104/ 4109Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4105/ 4110International Relations since 1945 I, II422
Total231712

BA-HONOURS FIRST YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist - 3201/ 3208Modern Myanmar I, II432
3Hist - 3202/ 3209Modern Southeast Asia I, II432
4Hist - 3203/ 3210Modern China/ Modern Japan432
5Hist - 3204/ 3211Modern Russia / Modern USA432
6Hist - 3201 / 3212 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist - 3201/ 3208Modern Myanmar I, II432
3Hist - 3202/ 3209Modern Southeast Asia I, II432
4Hist - 3203/ 3210Modern China/ Modern Japan432
5Hist - 3204/ 3211Modern Russia / Modern USA432
6Hist - 3201 / 3212 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612

BA-HONOURS SECOND YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4201/ 4206Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4202/ 4207Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4203/ 4208Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4204/ 4209Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4205/ 4210International Relations since 1945 I, II432
Total241812
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4201/ 4206Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4202/ 4207Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4203/ 4208Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4204/ 4209Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4205/ 4210International Relations since 1945 I, II432
Total241812

BA-HONOURS THIRD YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 5201/ 5207Historical Research and Writing I, II432
2Hist - 5202/ 5208Western Historiography I, II432
3Hist - 5203/ 5209Myanmar Epigraphy I, II432
4Hist - 5204/ 5210Constitutional History of Myanmar I , II 432
5Hist - 5205/ 5211Environmental History I, II432
6Hist - 5206/ 5212Economic History of Myanmar I, II432
Total241812
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 5201/ 5207Historical Research and Writing I, II432
2Hist - 5202/ 5208Western Historiography I, II432
3Hist - 5203/ 5209Myanmar Epigraphy I, II432
4Hist - 5204/ 5210Constitutional History of Myanmar I , II 432
5Hist - 5205/ 5211Environmental History I, II432
6Hist - 5206/ 5212Economic History of Myanmar I, II432
Total241812

MA-FIRST YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 611/ 621Foreign Policy of United States of America
Contemporary Europe
432
2Hist - 612/ 622Contemporary China ( Post Mao Era )
Contemporary Myanmar
432
3Hist - 613/ 623Traditional Statecraft in Southeast Asia
Contemporary International Relations of Southeast Asia
432
4Hist - 614/ 624Sources of Myanmar History Myanmar Art and Architecture432
Total16128
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 611/ 621Foreign Policy of United States of America
Contemporary Europe
432
2Hist - 612/ 622Contemporary China ( Post Mao Era )
Contemporary Myanmar
432
3Hist - 613/ 623Traditional Statecraft in Southeast Asia
Contemporary International Relations of Southeast Asia
432
4Hist - 614/ 624Sources of Myanmar History Myanmar Art and Architecture432
Total16128
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.