သတ္တဗေဒဌာန၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

၁၉၆၆ခုနှစ်မြစ်ကြီးနားဥပစာကောလိပ်အချိန်က သတ္တဗေဒဘာသာရပ်နှင့်ရုက္ခဗေဒဘာသာရပ်တို့သည် ဇီဝဗေဒဌာန အဖြစ်သာရှိပြီး ဌာနမှူးမှာလက်ထောက်ကထိက ဒေါ်ကြည်ကြည်က ၁၉၆၈ထိ တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၂၂.၅.၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကြီးနားကောလိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် သတ္တဗေဒဌာနအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး လက်ထောက်ကထိက ဒေါ်ခင်ထွေးမြင့်က ဌာနမှူးအဖြစ် ၁၉၇၇ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မြစ်ကြီးနားဒီဂရီကောလိပ် ဖြစ်သည့်ကာလ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၆ထိ ကထိက ဦးခင်မောင်ကြီးက ဌာနမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။

ဒေါ်နော်သန်းကြိုင်သည် ၁၉၈၆ မှ ၁၉၈၈ထိ သတ္တဗေဒဌာနှ၏ ပထမဆုံးပါမောက္ခဌာနမှူး တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြစ်ကြီးနား ဒီဂရီကောလိပ်သည်လည်း မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်အဖြစ်တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၀ထိ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြမြနု၊ ၁၉၉၀ မှ၁၉၉၄ထိ ဦးအောင်မောင်းတို့သည် ပါမောက္ခဌာနမှူးများအဖြစ် အသီးသီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး ၂၀ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၉၈တွင် မြစ်ကြီးနားဒီဂရီကောလိပ် မှ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်အဖြစ်သို့ တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၄-၁၉၉၉တွင် ဦးထွန်းအောင်၊ ၁၉၉၉ မှ ၂၀ဝ၁ထိ ဒေါ်ခင်နှင်းဝေ၊ ၂၀ဝ၁-၂၀ဝ၃တွင် ဦးသန်းညွန့်၊ ၂၀ဝ၃-၂၀ဝ၇တွင် ဒေါ်မေကြည်ထွန်း၊ ၂၀ဝ၇မှ၂၀ဝ၉ထိ ဒေါက်တာနော်ဒေါ်လီဝေလ်ဘာ၊ ၂၀ဝ၉ မှ ၂၀၁၂ထိ ဒေါက်တာခင်စိုးဝင်း၊ ၂၀၁၂မှ၂၀၁၅ထိ ဒေါက်တာအက်စ်တာကျော်စိုး၊ ၂၀၁၅မှ၂၀၁၈ထိ ဒေါက်တာနော်စီလျာလင်းဘတ်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်တို့သည် ပါမောက္ခဌာနမှူးများအဖြစ် အသီးသီးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယခု ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် လက်ရှိပါမောက္ခဌာနမှူး ဒေါက်တာတင်မိုးဝင်းဖြစ်ပြီး သတ္တဗေဒဌာနမှ သတ္တဗေဒဆိုင်ရာ သိပ္ပံဘွဲ့၊ သိပ္ပံဂုဏ်ထူးဘွဲ့၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရကျောင်းသား ကျောင်းသူများ မွေးထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
>>Read more
12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

  • သတ္တဗေဒဆိုင်ရာဗဟုသုတများတိုးပွားစေရန်
  • တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှ နောင်အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာစေရန်နှင့် လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနများ၊ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ သုတေသနများရရှိစေရန်
  • လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် သတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ဗဟုသုတအသိဉာဏ်များ ပျံပွားစေရန်
  • အရည်အချင်းပြည့်ဝသော နိုင်ငံသားကောင်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးရန်
  • သတ္တဗေဒပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးရန်

      မျှော်မှန်းချက်

  • မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊သတ္တဗေဒဌာန၏ အဓိကမျှော်မှန်းချက်မှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို သတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ပညာရပ်များနှင့်  ဗဟုသုတများကို ဖြန့်ဝေပေးပြီး မိမိတို့၏ ဘဝနယ်ပယ်တလျှောက် အသုံးချနိုင်စေရန် ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအား ဉာဏ်များမြင့်တက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

သတ္တဗေဒဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာတင်မိုးဝင်း
သတ္တဗေဒဌာန၏ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊
1a

Phone : +95 5169387

Email : zoologymkn7@gmail.com

ပညာအရည်အချင်း
  • B.Sc(Hons) Zoology , 1990
  • M.Sc, Zoology, 1994
  • Ph.D, Zoology, 2007
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ
Dr. Tin Moe Win
Professor and Head
B.Sc(Hons)Zoology1990, M.Sc,Zoology,1994, Ph.D,Zoology,2007
Dr. Ohn Mar Tun
Associate Professor B.Sc(Hons) Zoology,1994,
M.Sc,Zoology,1998,
Ph.D,Zoology,2012
Dr. Aung Lu
Associate Professor B.Sc(Hons)
Zoology1994,
M.Sc,Zoology,1998,
Ph.D,Zoology,2012

Dr. New New Oo
Associate Professor B.Sc(Hons) Zoology1986,
M.Sc,Zoology,1995,
Ph.D,Zoology,2013

Dr. Lazat Lum Nyoi
Associate Professor B.Sc(Hons) Zoology1987,
M.Sc,Zoology,1996,
Ph.D,Zoology,2013

စဉ် အမည် ရာထူး Specialized Field
ဒေါက်တာတင်မိုးဝင်း ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး Entomology
ဒေါက်တာဥမ္မာထွန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ Mammalogy
ဒေါက်တာအောင်လု တွဲဖက်ပါမောက္ခ Mammalogy
ဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး တွဲဖက်ပါမောက္ခ Ichthyology
ဒေါက်တာလဇတ်လွမ်းညွယ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ Ichthyology
ဒေါ်နာမ်ပန် ကထိက Ichthyology
ဒေါက်တာအမ်ရွယ်လွမ် ကထိက Mammalogy
ဒေါ်ထားထားအေးကထိက Parasitology
ဒေါ်အေးအေးသင်း ကထိက Ichthyology
၁၀ဒေါက်တာသီတာအောင် ကထိက Ichthyology
၁၁ဒေါ်အေးအေးမော် ကထိက Ichthyology
၁၂ဒေါက်တာလုအောန် ကထိက Entomology
၁၃ဒေါက်တာရန်မျိုးနိုင် လ/ထကထိကIchthyology
၁၄ဒေါက်တာHp အားနန်လ/ထကထိက Entomology
၁၅ဒေါက်တာဘောက်ရာ လ/ထကထိကOrnithology
၁၆ဒေါ်မရန်နန်ဒွဲ လ/ထကထိက Entomology
၁၇ဒေါက်တာဖောဗွေ လ/ထကထိက Mammalogy
၁၈ဒေါ်ခင်ပြေ့ပြေ့သော်သာ လ/ထကထိက Entomology
၁၉ဒေါ်ဇူးဇူးနေဂျူး လ/ထကထိက Entomology
၂၀ဒေါ်စန္ဒာရင် လ/ထကထိကHerpetology
Dr. Ohn Mar Tun
Dr. Ohn Mar Tun Associate Professor View Profile
Dr. Aung Lu
Dr. Aung Lu Associate Professor View Profile
Dr. New New Oo
Dr. New New Oo Associate Professor View Profile
Dr. Lazat Lum Nyoi
Dr. Lazat Lum Nyoi Associate Professor View Profile
စဉ်အမည် စာတမ်းအမည် ဂျာနယ်အမည် ခုနှစ်၊Vol၊စာမျက်နှာ Abstract
ဒေါက်တာတင်မိုးဝင်း
ပါမောက္ခ
Vermicomposting from different kinds of leaves by epigeic earthworm Perionyx excavatusMAAS Journal2015,Vol. 8, No. 4,Pg179-194Different kinds of plant were present in the Campus of University of Yangon.These plants were being shed throughout the year especially during the dry season.Transformation of these leaves into fertilizer by the action of earthworm, which was environmentally safe instead of burning which caused air pollution.The present study in the formation of vermicompost from the leaf of almond,water hyacinth, grass, and colocasia by using earthworm Perionyx excavates which promising to produce a natural fertilizer compatible with environment. Among these plants, the leave of colocasis was firstly formed into vermicompost and it was followed by grass, almond and waterhyaccinth. The different types of vermicomposts with the range of pH 7.20 to 7.69 were recorded. No significant different in percentage of nitrogen and phosphorus among these vermicomposts. The efficacy of the different vermicomposts was tested on tomato plants. The height of plants, number of leaves and yield of the fruits were better in the plants grown by using vermicomposts than that of control. The best result of yield significantly showed in colocasia vermicompost.
Species diversity of microsnails in some Areas of Lower MyanmarUniversities Journal2017,Vol.9,No.2, Pg 31-48The present study was conducted to identify the species diversity and population structures of microsnails in different study area in lower Myanmar. The three survey plots 0.3mx 0.3m were taken. Micro-shells were extracted by flotation. A total of 1755 shells were found, belonging to 26 species consisting of one prosobranch and 25 pulmonates.The pulmonates were dispersed in all study areas, whereas one collected prosobranch was found in omnly one study site in Kwin-kauk environ, Ayeyarwady region. High diversity of species was recorded at Bahan and Insein environs in Yangon region in contrast to Hpa-an environ in Kayin state. There is a high degree of endemism in prosobranch compared with pulmonates in lower Myanmar. The present results suggested the difference between environments and habit that has and effects on the diversity of microsnails. The diversity indices were analyzed and discussed.
Earthworms of Pa-Htaw mountain environs, Myeik Township, Taninthayi RegionMyeik University Research Journal2017,Vol. 8, No.1, Pg. 111-120Occurrence of earthwormsmin Pa-htaw mountain environs, Myeik Township, Taninthayi Region was investigated from August 2015 to February 2016. The earthworm species were collected from five study sites. A total of six species of earthworms belonging to two families under four genera was recorded.One species Pontoscolex corethrurus from familyGlossoscolecidae, five species Perionyx excavates, Amynthas alexandri, A.sieboldi subsp., Metaphire houlleti and M. peguana from family Megascolecidae were recorded.
ဒေါက်တာအောင်လုSeasonal variation of Bat species Recordea in Myitsone AreaMyitkyina University Research Journal2015,Vol. 6, No.1, Pg.100-108The study on the seasonal variation of bat species related to environmental factors was carried out in Myitsone area from October 2009 to May 2011. A total of 148 individuals of 16 species including five species of Megachiroptera and 11 species of Microchiroptera under four families were captured. Among total catch, females were more(62.84%) recorded than male (37.16%) for the years combined.The highest number of individuals was caught in April 2011(26,17.57%) while the lowest number in June and July 2010 and in March 2011(1, 0.68% each). On species concern, the highest number of species ws recorded in January 2011 (10) and the lowest in June, July 2010 and March, May 2011(1 each). According to the environmental factors, mean temperature was recorded to be 20.26º in cloud season, 26.39ºC in hot season and the highest 27.04ºC in rainy season.
ဒေါက်တာဥမ္မာထွန်းSpecies Occurrence of Bat in Pawdawmu Cave, Hparkant TownshipMyitkyina University Research Journal2015,Vol. 6, No.1,Pg 113-126This study was conducted at Karmine Township, Kachin State,from June, 2009 to April, 2010. The bats were captured by mist net and hand net. Morphometric parameters were taken and recorded for identification. Nine species including two megabats and seven microbats were recorded.Of which, Hipposideros armiger, Ia io, Scotophilus heathii and Pipistrellus ceylonicus were previously not recorded in the Kachin State and therefore new record for the region. However, one species of Hipposideros and another one of Pipistrellus species could not be identified to species level and are thus presented only as Hipposideros sp and Pipistrellus sp. Thus anatomical consideration is needed for confirmation of their true identity.
ဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦးStructure of Head and Mouth Position of Some Fish Species in Putao, Kachin StateMyitkyina University Research Journal2015,Vol. 6, No.1, Pg.91-99The structure of head and mouth position of some fish species were investigated from Putao Township, during cold season, 2011. Some species, Anguilla bengalensis, Neolissocheilus hexagonolepis, Neolissocheilus sp., Danio aequipinnatus, Schizothorax plagiostomus, Semiplotus sp., Garra nasuta, Labeo sp., Tor tor, Varicorhinus sp., Liobagrus sp., Pseudecheneis sulcatus, Glyptothorax cavia and Glyptothorax longjiangensis were utilized for the study of head and mouth position. Moreover, fishing methods using the plants by local fishermen in capturing fish were also recorded.
Species Composition of Some Plankton in NaTURAL Pond Waters from Sitapu and Pammati Quarters, Myitkyina Township, Kachin StateMyitkyina University Research Journal2017,Vol. 8, No.1, Pg.152-167Investigation on the species composition of some planktons were conducted in ponds from Sitapu and Pammati ponds, Myitkyina Township, Kachin State from November 2016 to February 2017. During the study period, a total of 53 species were recorded. In zooplankton, three phyla, five classes, seven orders, eight families, 11 genera and 16 species were observed. In phytoplankton nine phyla, seven classes, 18 orders, 20 families, 25 genera and 37 species were observed.Among them Cyclopsare the most abundantly found zooplankton and Euglena sp. and diatoms are abundant phytoplankton. Among the recorded data the phylum Euglenozoa and Bacillariophyta were observed the highest species composition with nine species (16.98%) and is followed by phylum Rotifera with eight species (15.09%), Arthropoda with seven species (13.21%), Chlorophyta with five species (9.43%), Euglenophyta and Charophyta with four species (7.55%), Heterokonta and Cyanobacteria with two species (3.77%) and Ciliophora, Ochrophyta and Heterokonphyta were observed the smallest with one species (1.88%) respectively. The numbers of species were significantly different between the two ponds.
Key words: zooplankton and phytoplankton
ဒေါက်တာသီတာအောင်Some Reproductive Aspects of Cyprinid Fish, Puntius chola (Hamilton-Buchanan, 1822) from Upstream of Hmawbi CreekUniversities Research Journal2016,Vol. 8, No. 2, Pg. 295-304Some reproductive aspects of Cyprinid small indigenous fish,Puntius chola were studied at the upstream of Hmawbi Creek. The study period lasted from October 2013 to March 2014. Overall sex ratio (male:female) was found to be 1:1. The maturity size of the females was recorded to be from 61-70 mm length class and the highest number was in length class 71-80mm. Fecundity varied from 851 eggs of total length 67.55mm to 1284 eggs of total length 94.74mm. The overall mean fecundity was 1100 eggs/female. The relationships between fecundity (F) and total length (TL); fecundity (F) and body weight (BW) and fecundity (F) and ovary weight (OW) were found to be linear relationships.
Key words: Puntius chola, sex ratio, maturity size, fecundity
Marketing of Mud Crab, Scylla serrata (Forskal, 1775) Practiced in Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar Yar TownshipUniversities Research Journal2018,Vol. 10, No. 2Marketing practices of mud crab, Scylla serrata (Forskal, 1775) were studied at the crab depots of Shwe Lin Ban industrial zone in Hlaing Thar Yar Township. The study period lasted from June to December 2016. A total of five depots was studied in the study site. It was observed that the crabs were from wild catch, collected in Ayeyawaddy Region, especially from Phyapon, Bokalay and Labutta Townships.According to interviewed survey, mud crab production varies with the season especially the maximum number was caught in rainy season. The grades of the mud crab depended on sex, size, body weight, gonadal maturation and hardness of the carapace of the animal. Two types of grading systems (local and international) were found in the study site. The price of mud crabs was found to vary with season as well as on international market demand. All depots supply these crabs to the international markets mainly to China. As mud crabs appear to have an interdependent relationship with mangrove forests, the loss of mangroves, for whatever reason, will typically be followed by lower crab catches. Thus the habitats of mud crabs should be sustained.
Key words: Marketing practices, Scylla serrata, grading, international market
ဒေါက်တာရန်မျိုးနိုင်Morphology of the Mouth and its Associated Structures of Wallago attu, Anabas testudineus and Labeo rohita from Tinn-Gate-In (Lake), Mogaung Township, Kachin StateMyitkyina University Research Journal2016, Vol. 7, No. 1,Pg105Morphological and anatomical study on the mouth apparatus of three species conducted during June 2013 to Sep 2013, showed that these species have different mouth types, teeth and gill rakers. The results indicated that relationship with the food type, size and nutritional quality of the food ingested in fish.The total number of gill rakers varied differently among three species. L. rohita showed very dense and long rakers reaching 0.5 to 2 mm. On contrary, Wallagoattu a carnivore bears (1 to 2 mm) rakers and widely separated to enable predation of large prey. Gill rakers of Anabas testudineus are denticulated knob-like to prevent escape of their prey and reaches 1 to 3 mm in length. The result of the present study indicated that there is strong relationship between the structure and function of digestive apparatus and their feeding habits.
Key words, Morphological. Anatomical, gill rankers.
ဒေါက်တာဘောက်ရာOccurrence of Some Bird Species from Waimaw Environs, Kachin StateMyitkyina University Research Journal2015,Vol. 6, No.1, Pg.127-140A total of 59 species of birds belonging to 10 order,30 families and 42 genera was recorded from the different sampling sites of Waimaw Environs during the study period from July 2013 to April 2014. The highest composition of species were recorded in order Passeriformes, followed by Charadriiformes, Ciconiiformes, Coraciiformes, Piciformes, Columbiformes, Falconiformes, Anseriformes, Strigiformes and Cuculiformes respectively.
Key word, occurrence, composition
ဒေါက်တာဖောPreliminary Survey on Habitats Use and Distribution Status of Chinese Water Shrew Chimarrogalae styani (Gray, 1842)from Lung Htanghka Stream at Sadong Township, Kachin StateMyitkyina University Research Journal2018,Vol. 9, No.1, Pg.166-176A total of 18 individuals were recorded along the Long Htan Hka stream within East part of Sadong during the study period from March 2017 to September 2017.Water shrews were captured of using a combination trapping method (pitfall and snap trap lines). The highest number of individuals was observed in hot season. The lowest number was observed in rainy season along the stream bank, except that abundant inland forest habitat. The specimens were collected in moist evergreen forest and along the streams. Most of the water shrews were collected from broad leaves forest covers on both side of the stream where medium sized boulders with transparent water stable flows and thus indicated that this habitat might also provide suitable habitat for Chimarrogalae styani.
Keyword: water shrew, distribution, habitats type, mammals, traps
စဉ်ကျမ်းပြုစုသူ ကျမ်းခေါင်းစဉ်
မစုစုဌေး
၂မဟာ-သတ ၁
Study on the vermicoposting of kitchen waste by some earthworm species from Myitkyina University Compus.


မမြင့်မြင့်သန်း
၂မဟာ-သတ ၂
Study on digestive tract and stomach contents of some fishes from Zelun market in Myitkyina, Kachin State


မဝင်းဝင်းစိုး
၂မဟာ-သတ ၃
Study on species occurrence of some anurans in Myitkyina environs, Kachin Stateမဒွဲဘူ ‘
၂မဟာ-သတ ၄
Distinctive characters and condition factor of some edible fish from Sitapu market, Myitkyina


မနန်းဝေအောင်
၂မဟာ-သတ ၅
Occurrence and abundance of somefish species in Hepu Village of Indawgyi Lake, Mohnyin Township, Kachin State.
စဉ် သုတေသနခေါင်းစဉ် Abstractသုတေသနဆောင်ရွက်သူအမည်၊ရာထူး၊ဌာန တက္ကသိုလ်
Species composition and abundance of some birds in Myitkyina University Campusဒေါက်တာအောင်လု၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
Fauna expatiation in Inkhaibum National Park, Kachin State focusing on vertebrate speciesဒေါက်တာအောင်လု၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
Preliminary survey on some mocroorganisms in the ponds of Pammati and Mawphaung, Myitkyina Township, Kachin StateThe study of fresh water fauna especially plankton,on the existing of some micro-organisms were collected from the ponds of Pammati and Mawphaung. A total of 64 species confined to 43 genera and distributed among 34 families, 22 orders, and 12 classes were recorded during the study period. 18 phytoplankton, five zooplankton from Pammati pond and 43 phytoplankton, 13 zooplankton from Mawphaung pond were collected. Systematic positionof each species is given. According to these results, the water in Mawphaung site is more preferable to be aquaculture and more suitable for human usage and multipurpose of animals such as various herds of cattles.ဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
A preliminary checklist of butterflies in Chibwe environs, Kachin StateThe present study deals with the zoological survey on the existing of some members of butterfly species in the Chibwe environs. Totally 57 species belonging to 44 genera, 6 families under Lepidoptera are presented. The study period of this research lasted from November 2017 to April 2018. The description of each species and their habitats are given.ဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
A Preliminary checklist of butterflies in Inkhaing Bum eivirons,Kachin Stateဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
Investigation of some fish fauna and uses of methods in Indawgyi Lake, Kachin Stateဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
Ichthyofauna survey in Chibwe Township, Kachin StateThe survey of the fish fauna found in May Hka River, Chibwe, Yitlaw,Nanmaw and Tamu streams, which are located in the area of Chibwe Township, was conducted from May to November 2016. In this survey, a total of 46 fish species belonging to 32 genera, distributed under 13 families and six orders have been recorded. Among the recorded fish species, eight species, Neolissochilus sp., Varicorhinus sp., Tor sp., Crossocheilus sp., Semiplotus sp., Psilorhynchus sp., Garra sp. and Glyptothorax sp. could not be identified down to the species level.ဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
Taxonomic Study On Some Fish Species In Inhkai Bum, Myitkyina TownshipThe fish species from Inhkai Bum were observed in a systematic arrangement.A total of 40 species belonging to 28 genera, 18 families and eight orders are recorded. Collection of fishes was made during the period from January 2015 to May 2016. The taxonomic description of each species and keys down to the species level are given.ဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
Occurrence Of Some Butterfly Species In Namsabum, Putao Township

A total of 77 butterfly species from Namsabum environs are presented in a systematic arrangement. These includes 12 species under family Papilionidae, 16 species under family Pieridae, 37species under Nymphalidae, 11 species under family Lycaenidaeand single species under family Riodinidae. The study period of this research lasted from October 11, 2014 to October 6, 2015. Out of which single species cannot be identified from the family Nymphalidaeဒေါက်တာနွယ်နွယ်ဦး၊
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၁၀Species Composition, Occurrence and Status of Some Fish Species in Ne Tha Mein Village, Htantabin Township, Yangon RegionFish are invariable living components of waterbodies.These organisms are important food resource and good indicators of the ecological health of the waters they inhabit. Species composition, occurrence and status of some fish species will be studied from December 2017 to December 2019. The study area, Ne Tha Mein Village is located in Htantabin Township, Yangon Region as it supports rich fish population. The fish will be collected from sampling stations by using different fishing gears which were available in the study areas. Fish collected from the sampling stations will be preserved with 10% formalin for further identification and classification based on their morphometric and meristic characters. As far as biodiversity status (IUCN-2018) will be categorized as Lower risk, Near threatened, Not assessed, Vulnerable Endangered, Data Deficient, and Least concern respectively. Required data will be collected monthly in daytime. Instinctive knowledge of fishermen and information from study areas will be made by interviewing survey. The findings are expected to serve as basic information on species composition of fish species existing in the studied areas.
Keywords: Fish, Species composition, occurrence and IUCN status.
ဒေါက်တာသီတာအောင်၊
ကထိက၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၁၁Investigation on Some Heavy Metal Contamination in the Muscle of Channa striata from Hlaing River Segment in Hmawbi Township

Heavy metals are one of the more serious pollutants in our natural environments due to their toxicity. Fish is one of the most important food sources and thus, intake of trace elements from capture fish, especially toxic elements if one of great concern for human health. Concentrations of some heavy metals in the muscle of Channa striata (Bloch, 1793) will be studied from December 2017 to December 2019. The study area, Hlaing River segment located in Hmawbi Township, Yangon Region was chosen at the vicinity of Myaungtagar industrial zone due to the presence of different types of factories. Concentration of heavy metals such as cadmium (Cd), mercury (Hg), lead (Pb), copper (Cu), zinc (Zn), chromium (Cr) and arsenic (As) in water samples and fish muscle will be determined monthly. For the purpose of heavy metal determination in fish muscle will be carried out in accordance with seasons, size and bioaccumulation factor. The samples will be analyzed using Atomic Absorption Spectrophotometer in analytical laboratory in Zoology Department, West Yangon University. The results obtained from this study would provide information for background levels of metals in water and fish muscle of the study area and enable the health of the organisms inhabiting ecosystem as an indicator of environmental pollution.
Keywords: Heavy metals, Channa striata, fish muscle, industrial zone, bioaccumulation, human health.
ဒေါက်တာသီတာအောင်၊
ကထိက၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၁၂Reproductive biology of Notopterus notopterus in Mogaung Township, Kachin stateA total of Notopterus notopterus from Mogaung Market from 2018 December to 2019 August.. The maturation stages of ovary were examined and most of the female were in the length of 62cm were sexually mature. Length weight relationships were using equation and monthly condition factor were calculated. Ganodosomatic index values were peak in the month of June and July. The sex ratios of this fish were 1:1 in female and 1:1 in male. The fecundity and length and weight were calculated.ဒေါက်တာရန်မျိုးနိုင်၊
လ/ထကထိက၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၁၃Species composition and monthly abundance of birds in Inhkaibum, Myitkyina Townshipဒေါက်တာဘောက်ရာ၊
လ/ထကထိက၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၁၄Species diversity of water birds on Ayeyarwaddy Riverside between Maina and Hkat Cho area in Waimaw Township, Kachin Stateဒေါက်တာဘောက်ရာ၊
လ/ထကထိက၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
၁၅Observation on Some reproductive activity Female Anderson’s Squirrel (Callosciurue quinquestriatus Anderson,1871) in Waimaw Township, Kachin State.Most species of squirrels are seasonal breeders that reproduce under environment and climatic constraints. Present study period, a total of 25 females squirrels sample were collecting with mesh live traps, observe for the reproductive activity of Anderson squirrel Calloscius quinquestiaus. In the study area, collection was designated for one year from 2018 December to 2020 January, within Waimaw Township environs; Bumtawng forest area and Washawng protected area. We collect female squirrels twice in a month. Especially, through during breeding and mating seasons, virtual sighting can use examine for monthly variation of vagina, ovulation. The parameter of vagina, weekly body weight measurements and little size were pool and their mean were taken. Determine for sex gonads differentiate among females in mating season, according to their spatial distribution. The principle aim of this survey is to determine reproductive activities of the Anderson squirrels in relation to environmental factor, such as food supply and habitat stability.
Keyword, Calloscius quinquestiaus, habitat stability, breeding season, little size
ဒေါက်တာဖောဗွေ၊
လ/ထကထိက၊
သတ္တဗေဒ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
YEARNUMBER OF STUDENTS
First Year42
Second Year53
Third Year39
Forth Year51
First year (Hons.)7
Second year (Hons.)7
Third year (Hons.)8
Qualify10
First Year (Master)10
Second Year (Master)5
Total227
YEARNUMBER OF STUDENTS
First Year42
Second Year53
Third Year39
Forth Year51
First year (Hons.)7
Second year (Hons.)7
Third year (Hons.)8
Qualify10
First Year (Master)10
Second Year (Master)5
Total227

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်အချိန်ဇယား

FIRST YEAR (BSc)
Module No.Module Name
Zool-1101Organization and Variety of Life
Zool-1001 (Bot)Animal Kingdom and Organization of Life Forms
Zool-1001 (BC)The Origin of Living things and Cell Biology
Module No.Module Name
Zool-1102Life Processes and Homeostasis
Zool-1002 (Bot)Chemical of Life and Life Processes
Zool-1001 (BC)Chemical of Life and Life Processes

SECOND YEAR (BSc)
Module No.Module Name
Zool-2101Protista and lower Invertebrates
Zool-2102Mollusca
Zool-2103Arthropoda
Zool-2104Acoelomata and Coelomata
Zool-2001 (Bot)InvertebrateZoology
Module No.Module Name
Zool-2111Ichthyology
Zool-2112Herpetology
Zool-2113Ornithology
Zool-2114Mammalogy
Zool-2002 (Bot)Vertebrates

THIRD YEAR (BSc)
Module No.Module Name
Zool-3101Taxonomy and Nomenclature
Zool-3102Ecology
Zool-3103Zoogeography
Zool-3104Descriptive Statistics
Zool-3105Paleontology I
Module No.Module Name
Zool-3111Elementary Physiology
Zool-3112Parasitology
Zool-3113Entomolgy
Zool-3114Mendelian Genetics
Zool-3115Toxicology

FOURTH YEAR (BSc)
Module No.Module Name
Zool-4101Molecular Cell Biology
Zool-4102Microbiology I
Zool-4103Biotechnology I
Zool-4104Inferential Statistics
Zool-4105EmbryologyI
Module No.Module Name
Zool-4111Endocrinology I
Zool-4112Biodiversity & Conservation
Zool-4113Environmental Science
Zool-4114Aquaculture
Zool-4115Immunology I

HONOURS FIRST YEAR (BSc)
Module No.Module Name
Zool-3201Taxonomy and Nomenclature
Zool-3202Ecology
Zool-3203Zoogeography
Zool-3204Descriptive Statistics
Zool-3205Paleontology I
Module No.Module Name
Zool-3211Elementary Physiology
Zool-3212Parasitology
Zool-3213Entomolgy
Zool-3214Mendelian Genetics
Zool-3215Toxicology
Zool-3216Evolution I

HONOURS SECOND YEAR(BSc)
Module No.Module Name
Zool-4201Molecular Cell Biology
Zool-4202Microbiology I
Zool-4203Biotechnology I
Zool-4204Inferential Statistics
Zool-4205EmbryologyI
Module No.Module Name
Zool-4211Endocrinology I
Zool-4212Biodiversity & Conservation
Zool-4213Environmental Science
Zool-4214Aquaculture
Zool-4215Immunology I
Zool-4216Poultry Science and Management

HONOURS THIRD YEAR (BSc)
Module No.Module Name
Zool-5201Embryology
Zool-5202Endocrinology
Zool-5203Biodiversity
Zool-5204Virology and Bacteriology
Zool-5205Research Methodology
Zool-5206Linkage and Chromosome Mapping
Module No.Module Name
Zool-5207Physiology
Zool-5208Immunology
Zool-5209Evolution
Zool-5210Palaeontology
Zool-5211Biotechnology
Zool-5212Biometry

QUALIFYING CLASS
Module No.Module Name
Zool-5201Embryology
Zool-5202Endocrinology
Zool-5203Biodiversity
Zool-5204Virology and Bacteriology
Zool-5205Research Methodology
Zool-5206Linkage and Chromosome Mapping
Module No.Module Name
Zool-5207Physiology
Zool-5208Immunology
Zool-5209Evolution
Zool-5210Palaeontology
Zool-5211Biotechnology
Zool-5212Biometry

FIRST YEAR (MSc)
Module No.Module Name
Zool-611Zoological Nomenclature and Postgraduate Study in the Biological Science
Zool-612Zoogeography and Ecology
Zool-613Quantitative and Population Genetics
Zool-614Developmental Biology
Module No.Module Name
Zool-621Animal Physiology/Endocrinology
Zool-622Environmental Studies and Conservation Management
Zool-623Evolutionary Biology/Animal Behavior
Zool-624Invertebrate Immunology
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.