ရူပဗေဒဌာန၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

ရူပဗေဒဌာန၊ မြစ်ကြီးနား ဥပစာကောလိပ်ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုချိန်တွင် ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ် ကိုသာ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ် အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ယခု ရူပဗေဒဌာန၏ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးမှာ ဒေါက်တာမြမြ ဖြစ်သည်။ သင်ကြားပေးနေသော ဘွဲ့ များမှာ သိပ္ပံဘွဲ့ ၊ ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့ နှင့် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့များ ဖြစ်သည်။

12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

  • ကျောင်းသား/သူများ၏ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်ရန်။
  • အဆင့်မြင့်ပညာ သိပ္ပံ သုတေသနနှင့် လူမှု အကျိုးစီးပွား နယ်ပယ်များတွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းစေရန်။
  • အရည်အသွေးပြည့်မှီသော အဆင့်မြင့် ပညာရေး ကဏ္ဍ ရရှိရန် အတွက် ဘွဲ့ရ ပညာတတ်များ၏ ပညာရေး အဆင့်အတန်းမြင့်တင်ပေးရန်။

      မျှော်မှန်းချက်

  • ရူပဗေဒ ပညာဖြင့် နေရာကောင်းတစ်ခု ရောက်ရှိရန်။

ရူပဗေဒဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာမြမြ
ရူပဗေဒဌာန၏ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
1a

Phone : 0943132469

Email : drmyamyaphys@gmail.com

ပညာအရည်အချင်း
  • PhD (Physics)
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ
Sr No.Member's NameDesignationEducationCurrent Research FieldsResearch Interest FieldsEmail
1Dr. Mya MyaProfessor and HeadPh.DTheoretical Nuclear PhysicsTheoretical Nuclear Physicsdrmyamyaphys@gmail.com
2Dr. Nwe Nwe KhainAssociate ProfessorPh.DAstrophysicsAstrophysics
3Dr. Swe Swe MyintAssociate ProfessorPh.DMaterials ScienceMaterials Sciencedrswemyint053@gmail.com
4Dr. Yu Yu NweAssociate ProfessorPh.DElectronicsElectronicsyuyuthissar634@gmail.com
ဒေါက်တာမြမြ
ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့အောင်
ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာနွယ်နွယ်ခိုင်
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာဆွေဆွေမြင့်
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာယုယုနွယ်
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာကေသီလွင်
ကထိက
ဦးတူးခေါင်
ကထိက
ဒေါ်နွယ်နွယ်စိမ်း
ကထိက
ဦးဇော်ဇော်ဝင်း
ကထိက
ဒေါက်တာနီလာအောင်
ကထိက
ဒေါက်တာခင်အေးမြဖြူ
ကထိက
ဒေါက်တာအိဖြူဖြူဟန်
ကထိက
ဦးထွန်းလင်းထက်
ကထိက
ဦးဝင်းဇော်မျိုးထက်
ကထိက
ဦးစက်လှိုင်
ကထိက
ဒေါက်တာတိန့်ယိန်း
လ/ထကထိက
ဦးခရိုနော်ဂမ်ဆိုင်း
လ/ထကထိက
ဦးဂွမ်ဂျာနော်
လ/ထကထိက
ဒေါက်တာSထွယ်ရာ
လ/ထကထိက
ဦးရန်နိုင်စိုး
လ/ထကထိက
ဒေါက်တာအေးအေးခိုင်
လ/ထကထိက
ဒေါက်တာခင်သဉ္ဇာအောင်
လ/ထကထိက
ဒေါ်စုစုလွင်
လ/ထကထိက
ဒေါ်ဇင်မြတ်မွန်
လ/ထကထိက
ဦးဇတန်းဟောင်းဒေါင်
သရုပ်ပြ
ဒေါ်ဆွမ်ဒူဆိုင်းဂျာ
သရုပ်ပြ
ဒေါ်ထိပ်ထားလေး
သရုပ်ပြ
ဒေါ်ခင်ရွှေ
ဓာတ်ကျွမ်း ၂
ဒေါ်ထုရှန်
ဓာတ်ကျွမ်း ၃
ဒေါ်ကိုင်ရာ
ဓာတ်ကျွမ်း ၃
Dr. Nwe Nwe Khain
Dr. Nwe Nwe Khain Associate Professor View Profile
Dr. Swe Swe Myint
Dr. Swe Swe Myint Associate Professor View Profile
Dr. Yu Yu Nwe
Dr. Yu Yu Nwe Associate Professor View Profile
Sr NoName Title Journal Year, PageAbstract
1Swe Swe Myint,
Nwe Nwe Myint
Arduino Based Water Level Indicator and Controller System110 Pyay University Research Journal2016, Vol.8, No.1Arduino based water level indicator and controller system is used to measure the water level by using ultrasonic sensor. This system indicates whether the water level in the tank is Full or Low, which is displayed on LCD screen. When the water level in the tank becomes low, the water motor pump is automatically turned on and the speaker also will ring. When the water level in the tank becomes full, the water motor pump is automatically turned off.
2Dr. Aung San MinPassive Infra-Red (PIR) Sensor Based Security System135-144, Universities Research Journal 2015, Vol. 7, No. 2The aim of our research is to develop a Passive Infra-Red (PIR) sensor based security system.Our constructed system design includes interfacing the PIC microcontroller with the PIR sensor and other control devices. The main processing device of the constructed security system is PIC18F452 microcontroller which is manufactured by the Microchip Technology Inc.. To sense the moving object, the PIR sensor HC-SR 501 manufactured by Trading Company is used. The output of PIR sensor is initially logic LOW. The output of the sensor goes HIGH when the object motion is detected. To show the system setting, a 4-line 20-character liquid crystal display (LCD) is also used in the constructed system. When the constructed system detects the object movements in a specified area, it automatically controls the electric bell, wireless caller and AC 220 outlet. The control program software is developed with Assembly programming language by using MPLAB software version 8.50.
3Dr. Aung San MinProgrammable Digital Timer for Home Appliances52-62, Sagaing University Research Journal2015, Vol. 2, No. 1The aim of this research is to construct a programmable digital timer for home appliances.In this research, both hardware and software are included to control the home appliances for required time setting. In the hardware section, PIC16F628A microcontroller is used as the main processing device. A 2-line 16-character liquid crystal display (LCD) is used to show the time setting and the state of AC output. The three button switches are used in the constructed system: one is used for start/stop and the remaining two are used for time setting. A JQC-3F (5V) relay is used to control AC power switching and it can handle the load up to 1680 W. In the software section, the program is developed using mikroC programming language and compiled with MikroC PRO for PIC (v.5.0.1) software.
4Dr. Aung San MinConstruction of Microcontroller Based Thermo Hygrometer132-140, Sagaing University Research Journal 2016, Vol. 3, No. 1The aim of this research is to construct a microcontroller based thermo-hygrometer.In this research, a DHT11 sensor is used to sense the temperature and humidity of the surrounding. The main processing device of the constructed system is PIC16F877A microcontroller. A 4 MHz crystal is used as the oscillator of PIC16F877A microcontroller. A 2-line 16-character liquid crystal display (LCD) is used to show the measurements of temperature and humidity. In this constructed system, the temperature is measured in degree Celsius (°C) and the humidity is measured in percent relative humidity (%RH). The constructed system can measure the surrounding temperature from 0°C to 50°C and the humidity value from 20 %RH to 95 %RH. The control program for the microcontroller is written with MikroC programming language by using MikroC PRO for PIC (v.5.0.1) software.
5Dr. Aung San MinConstruction of Solar Powered Mobile Phone Chargerp-141-148, Sagaing University Research Journal2016, Vol. 3, No. 1The purpose of this research work is to design and develop a mobile phone charger by using solar power.This device is one of the practical applications of solar energy. In this research, a 17 V, 20 W solar panel is used as the main power source of the whole system and a 12 V battery is also used as the power storage device. The developed system can charge two mobile phones simultaneously. In the whole system, the solar panel converts solar energy into electrical energy which is stored in the battery. The voltage DC 12 V from the battery is reduced to 5 V by using voltage regulators to charge mobile phones.
6Dr. Aung San MinLight Sensing Technique Based Automatic Street Light Switching Systemp-138-143, Sagaing University Research Journal2017, Vol. 4, No. 1The aim of this research is to construct an automatic street light switching system based on light sensing technique.The system is constructed by using light dependent resistor, PIC16F877A microcontroller, 2x16 liquid crystal display (LCD) and 12 V DC relays. In this research, the LDR is used to sense the light condition. The main control device of the whole system is PIC16F877A microcontroller. A 4 MHz crystal is used as the oscillating circuit of the microcontroller. The 2x16 LCD is used to show the status of AC output plugs. To drive the relays for AC power switching, BC547 transistors are used. Each AC output plug can handle the load up to 2000 W. The source code is written by using Assembly language with the help of MPLAB IDE software (v8.50). In the evening or night, the security/street light connected to the constructed system will automatically switch-on. In the morning or day light, the light will automatically switch-off. Therefore, the constructed system can be used to prevent the electrical energy waste.
7Dr. Aung San MinDevelopment of LPG Leakage Alert Systemp-144-149, Sagaing University Research Journal 2017, Vol. 4, No. 1The aim of this research is to develop a LPG (Liquefied Petroleum Gas) leakage alert system by using a MQ-2 gas sensor, PIC18F452 microcontroller and other required electronic devices. A 2-line 16-character LCD (Liquid Crystal Display) is used to show the leakage condition of LPG. An electric bell and a buzzer are used to produce alert sound. The software for the constructed system is written with Assembly language and compiled by using MPLAB IDE (v.8.50) software. To download the machine code from the personal computer to PIC18F452, PICkit2 programmer is used. The MQ-2 gas sensor can also detect other combustible gases. So, the constructed system can be applied to petroleum gas filling station and other research areas.
8Dr. Aung San MinConstruction of Microcontroller Based Thermo Hygrometerp-59-68, Universities Research Journal2017, Vol. 9, No. 4The aim of this research is to construct a microcontroller based thermo-hygrometer. In this research, a DHT11 sensor is used to sense the temperature and humidity of the surrounding. The main processing device of the constructed system is PIC16F877A microcontroller. A 4 MHz crystal is used as the oscillator of PIC16F877A microcontroller. A 2-line 16-character liquid crystal display (LCD) is used to show the measurements of temperature and humidity. In this constructed system, the temperature is measured in degree Celsius (°C) and the humidity is measured in percent relative humidity (%RH). The constructed system can measure the surrounding temperature from 0°C to 50°C and the humidity value from 20 %RH to 95 %RH. The control program for the microcontroller is written with MikroC programming language by using MikroC PRO for PIC (v.5.0.1) software.
9Dr. Aung San MinMH Sensor Based Flame Detection and SMS Messaging Systemp-173-179, Sagaing University Research Journal2018, Vol. 5, No. 1The aim of this research is to construct a flame detection and SMS messaging system. In this research work, the whole system is implemented by combining the technologies of microcontroller and sensor. The MH sensor is used to detect the flame occurred in the building. The sensors will initiate the control unit via electrical signals and the control unit will drive the alarm devices. The control unit will also apply the trigger signal to GSM messaging network. The source code for control unit is written by using Assembly language with the help of MPLAB IDE software. When the flame is detected, the system will produce alarm sound and flash light. The system will also send the SMS message to the predefined phone number.
10Dr. Aung San MinPIC16F887 Microcontroller Based Multi-Purpose Timerp-181-186, Sagaing University Research Journal2018, Vol. 5, No. 1The purpose of this research is to develop a multi-purpose timer by using PIC16F887 microcontroller.A WJ178 (JQX-40) relay is used to switch-on or switch-off the output of AC 220 V. A 4-line 20-character liquid crystal display (LCD) is used to display the preset time and the status of the AC 220 V output. The electrical power capacity of the constructed system is up to AC 5000 W load. In the software development, the source code is written with mikroC programming language and compiled by using mikroC PRO for PIC software. A PICkit 2 programmer board is used to download the hexa code from the personal computer into the PIC16F887 microcontroller.
11Dr. Aung San MinMicrocontroller Based Automatic Fire Sprinkler Systemp-439-443, Proceedings of International Conference on Physics, Mandalay (ICPM 2018)2018, (ICPM) The aim of this research is to construct an automatic fire sprinkler system.
In this research work, the whole system is implemented by combining the technologies of microcontroller and sensors. The MQ-2 sensor and KY-026 sensor are used to detect the smoke and fire occurred in the room or building. The sensors will initiate the control circuit by generating logic high states. The PIC18F452 microcontroller is used as the main processor for the whole system. A water sprinkler mechanism is connected to the output of the water motor which is controlled by microcontroller. A 4-line 20-character liquid crystal display (LCD) is also interfaced with PIC18F452 microcontroller to show the status of fire detection and water sprinkler mechanism. The program source code for the whole system is written with Assembly language and compiled by using MPLAB IDE (v.8.50) software. To download the machine code from the personal computer to PIC18F452, PIC Kit2 programmer is used. When the smoke and fire are detected, the system will automatically drive the motor of the sprinkler and sprinkle the water on the fire.
Sr NoName TitleABSTRACT
1Dr. Aung San Min, U Sat Hlaing & U Bawk LaCONSTRUCTION OF MICROCONTROLLER BASED GAS LEAKAGE DETECTION AND SMS MESSAGING SYSTEM The aim of this research is to construct a microcontroller based gas leakage detection and SMS messaging system. In this research work, the whole system is implemented by combining the technologies of hardware and software. In the hardware section, the main control device of the whole system is PIC16F887 microcontroller. MQ-4 gas sensor is used to detect the gas leakage of the surrounding of the developed system. A 4-line 20-character liquid crystal display is used to display the condition of gas leakage and messaging phone number. A SIM900A GSM module and Arduino Uno module are also used to send the SMS message to predefined phone number. In the software section, the control program for PIC16F887 microcontroller is written with Assembly language with the help of MPLAB IDE (v.8.50) software and the control program for Arduino Uno module is written with C language with the help of Arduino IDE (1.8.7) software. When the gas leakage is detected by the MQ-4 gas sensor, the developed system will produce the alarm sound and light signal. Then the developed system will also send the SMS message to the predefined phone number.

NameResearch Title
Ma Win San Da Myint
2MSc.Phys-1
Construction of Microcontroller Based Timer for Air Conditioner
Mg Thet Zaw
2MSc.Phys-2
Investigation of Radionuclides in Soil Samples from Ayeyawaddy River, Myitson Region, Kachin State
Ma Zin Ma Hte
2MSc.Phys-3
Design and Construction of Door Lock and Room Light Control System Based on Arduino
Ma Mwe San Bya
2MSc.Phys-4
Study on Elemental Concentrations in Tube Well Water Samples at Tarlawgyi by AAS Method
Mg Hpaw Dan La Seng
2MSc.Phys-5
Construction of Motion Sensor Based Security Alarm System
Ma Tan Tan Htwe
2MSc.phys-6
Design and Construction of Water Pump Control System Utilizing Soil Moisture Sensor Based on Arduino
Ma Yin Wan Gyat
2MSc.phys-7
Heart Beat Monitoring System Based on Arduino
Mg Ye Htut Zaw
2MSc.Pys-8
Investigation of Radionuclides in Soil Sample from Ayeyawaddy River, Tarlawgyi Region, Kachin State
Mg Khun Thar Chit
2MSc.Phys-9
Construction of Automatic Water Level Controlling System for Overhead Tank
Ma Sau Lung
2MSc.Phys-10
Construction of Air Pollution Testing Device Based on Arduino
Ma Nang Zing Ru Hta
2MSc.Phys-11
Construction of Fire Detection and Alarm System Using MH Sensor
Ma Nang Ring Aung
2MSc.Phys-12
Construction of Text Scrolling 8x8 Matrix Display Based on Arduino
Mg Yaw Su
2MSc.Phys-13
Construction of Touch Sensor Control Home Appliances Switching System
Ma Kyi Kyi Win
2MSc.Phys-14
Arduino Based Construction of One Digit Display Counter with Seven-segment
Mg Hein Thu Rain Kyaw
2MSc.Phys-15
Microcontroller Based Sawtooth and Triangle Waves Generating System Using 8-bit R2R Ladder Network
Mg Ra Muu
2MSc.Phys-16
Microcontroller Based Square and Sinusoidal Waves Generating System Using 8-bit R2R Ladder Network
Mg Naw Lan Tawng
2MSc.Phys-17
Construction of Decade Counter with 7-segment Display Driver
Ma Ah Nye
2MSc.Phys-18
Investigation into Elemental Concentrations in Leaf, Pulp and Seed of Morinda citrifolia L. (Noni) in Myitkyina
Ma Than Da Phyo
2MSc.Phys-19
Investigation of the Shielding Characteristics of Amber and Jade Using G.M Counter
Ma Swe Swe Winn
2MSc.Phys-20
Calculation of the Packing fraction of Sodium Chloride and Diamond Cubic Structure
Ma Zar Ni
2MSc.Phys-21
Investigation of Elemental Concentration of the Five Pure Coffee Powder Samples by Using EDXRF Technique
Ma Nu Ra
2MSc.Phys-22
Determination of Heavy Metals in Water Samples (Tube Wells) Collected from Kamaing, Hpakant Township
Ma Esther
2MSc.Phys-23
Calculation of the Number of Collisions Required to Reduce the Neutron’s Energy E0 to En
Ma War War Khai
2MSc.Phys-24
Determination of Elemental Concentrations in Tube Well Water Samples at Mohnyin by AAS Method
Ma Marry Nu San
2MSc.Phys-25
Analysis of the Effect of Collimator length on Intensity Distribution of 60Co and 137Cs Gamma Sources
Ma Hkawng Naw
2MSc.Phys-26
Detection Efficiency of NaI(Tl) Detector in 511-1332 keV Energy Range
Ma Khin Hte Oo
2MSc.Phys-27
Calculation of Binding Energy for 5He Hypernucleus
Ma Ei Ei Aung
2MSc.Phys-28
Design and Construction of Sound Control Home Lighting System
Mg Khai Htoo
2MSc.Phys-29
Calculation of Two-Body Ground State Energy for Deuteron
Mg Aung Phyo Htein
2MSc.Phys-30
Neutron Single Particle Energy Levels in 16O
Ma Ti Ti Shwe
2MSc.Phys-31
Calculation of Neutron Single-Particle Energy States in 40Ca
Mg Thin Htut Nai
2MSc.Phys-32
Design and Construction of Alarm System Using Rain Sensor Based on Arduino
Ma Nan Moo Hunm
2MSc.Phys-33
Investigation of Toxic Elements in Milkshake Powder Samples by Using EDXRF Technique
YEARNUMBER OF STUDENTS
First Year251
Second Year163
Third Year107
Forth Year155
First year (Hons.)49
Second year (Hons.)24
Third year (Hons.)20
Qualify12
First Year (Master)48
Second Year (Master)33
Total862
YEARNUMBER OF STUDENTS
First Year251
Second Year163
Third Year107
Forth Year155
First year (Hons.)49
Second year (Hons.)24
Third year (Hons.)20
Qualify12
First Year (Master)48
Second Year (Master)33
Total862

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်အချိန်ဇယား

FIRST YEAR
Module No.

Module Name

Phys. 1101General Physics (I)
Phys. 1103Modern Physics (I)
Module No.

Module Name

Phys. 1102General Physics (II)
Phys. 1104Modern Physics (II)

SECOND YEAR
Module No.Module Name
Phys.2101 Mathematical Physics
Phys.2103 Electric and Magnetic field
Phys.2105 Atomic Physics
Phys.2107 Statistical Mechanics
Phys.2109 Space-time Physics
Module No.Module Name
Phys. 2102 Computational Physics
Phys.2104 Thermal Physics
Phys.2106 Analytical Mechanics
Phys.2108 Optics
Phys.2110Relativistic Mechanics

THIRD YEAR
Module No.Module Name
Phys.3101AC circuit & Electronics
Phys.3103 Nuclear Physics
Phys.3105 Classical Mechanics
Phys.3107 Electromagnetic Wave Theory
Phys.3109 Mathematical Physics
Module No.Module Name
Phys.3102 Electronics
Phys.3104 Nuclear Physics
Phys.3105 Classical Mechanics
Phys.3108 Electromagnetic Wave Theory
Phys.3110 Mathematical Physics

FOURTH YEAR
Module No.Module Name
Phys.4101 Electronics
Phys.4103 Nuclear Physics
Phys.4105 Quantum Mechanics
Phys.4107 Condensed Matter Physics
Phys.4109 Theoretical Physics
Module No.Module Name
Phys.4102 Electronics
Phys.4104 Nuclear Physics
Phys.4106 Quantum Mechanics
Phys.4108 Condensed Matter Physics
Phys.4110 Theoretical Physics

FIRST YEAR HONOURS
Module No.Module Name
Phys.3201 AC circuit & Electronics
Phys.3203 Nuclear Physics
Phys.3205 Classical Mechanics
Phys.3207 Electromagnetic Wave Theory
Phys.3209 Mathematical Physics
Module No.Module Name
Phys.3202 Electronics
Phys.3204 Nuclear Physics
Phys.3205 Classical Mechanics
Phys.3208 Electromagnetic Wave Theory
Phys.3210 Mathematical Physics

SECOND YEAR HONOURS
Module No.Module Name.
Phys.4201 Electronics
Phys.4203 Nuclear Physics
Phys.4205 Quantum Mechanics
Phys.4207 Condensed Matter Physics
Phys.4209 Theoretical Physics
Module No.Module Name
Phys.4202 Electronics
Phys.4204 Nuclear Physics
Phys.4206 Quantum Mechanics
Phys.4208 Condensed Matter Physics
Phys.4210 Theoretical Physics

THIRD YEAR HONOURS
Module No.Module Name
Phys.5201 Electronics
Phys.5203 Nuclear Physics
Phys.5205 Quantum Mechanics
Phys.5207 Condensed Matter Physics
Phys.5209 Electromagnetic Wave Theory
Phys.5211 Mathematical Physics
Module No.Module Name
Phys.5202 Electronics
Phys.5204 Nuclear Physics
Phys.5206 Quantum Mechanics
Phys.5208 Condensed Matter Physics
Phys.5210 Electromagnetic Wave Theory
Phys.5212 Mathematical Physics

FIRST YEAR MASTER
Module No.Module Name
Ph 611 Quantum Mechanics
Ph 612

Condensed Matter Physics
Ph 613

Nuclear Physics
Ph 614 Electronics
Sample Description
Module No.Module Name
Ph 621 Quantum Mechanics
Ph 622
Condensed Matter Physics
Ph 623

Nuclear Physics
Ph 624 Electronics

SECOND YEAR MASTER
Research, Seminar, Thesis and Viva
Research, Seminar, Thesis and Viva
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.