နည်ပြ/သရုပ်ပြ ရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြ/သရုပ်ပြ ရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁. လျှောက်လွှာပိတ်ရက်        – ၅-၅-၂၀၂၁ မွန်းလွဲ(၂:၀၀)နာရီ စီမံ    ရေးရာဌာနတွင် တင်သွင်းရန်

၂. ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ခုံအမှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် စာဖြေဌာနသတ်မှတ်ခြင်း   –  ၁၀ – ၅- ၂၀၂၁

၃. စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း   – (၁၃- ၅-၂၀၂၁)နှင့် (၁၄-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း စီမံဌာနတွင် လာရောက်ထုတ်ယူရန်

၄. ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာရပ်၊ နေ့ရက်နှင့်အချိန်

(က) မြန်မာစာ (၁၅-၅-၂၀၂၁)နံနက်( ၉:၀၀)နာရီမှ ( ၁၀:၀၀)နာရီ

(ခ)  အင်္ဂလိပ်စာ (၁၅-၅-၂၀၂၁)နံနက်( ၁၀:၀၀)နာရီမှ ( ၁၁:၀၀)နာရီ

(ဂ)  အထွေထွေဗဟုသုတ  (၁၅-၅-၂၀၂၁)နံနက်( ၁၁:၀၀)နာရီမှ ( ၁၂:၀၀)နာရီ